Pressemeddelelse 19. november 2020

TV-inspektionsgruppen på udkig efter kloakrotter med IT-og e-sports kompetencer

TV-operatør Flemming hede hos kloakservice virksomheden Norva 24 i Kolding er en af 165 certificerede TV-operatører i Danmark. For ham og rigtig mange af hans kolleger, er jobbet som professionel TV-operatør blevet en livsstil, og de fejrer både 25, 30 og 40 års jubilæum. Derfor står den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe under Dansk Byggeri over for et generationsskifte de kommende år, hvor også IT-og e-sportskompetencer er eftertragtede.

Selv om der står millioner på spil når Flemming Hede udfører sit arbejde i TV-bilen hos Norva 24, så styrer han joystikket med sikker hånd og sender TV-robotter for mange hundredetusinder af kroner rundt i kloakkerne.

At udføre TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, er nemlig et job, der stiller krav til koncentrationsevne, selvstændighed og IT-kundskaber. Det foregår ofte flere dage i træk inde i TV-bilen med joystikket i hånden og blikket skarpt fokuseret på computerskærmen.

”Det er jo et meget selvstændigt arbejde, og det skal man selvfølgelig kunne administrere. Jeg kan i store træk styre min hverdag selv, og jeg har også den direkte kontakt til kunderne, som passer mig rigtig godt. At der er et stort pres på os TV-operatører, det tænker jeg ikke over, når jeg udfører mit arbejde,” fortæller Flemming Hede.

Han har i år 40 års jubilæum hos Norva 24, herunder 25 års jubilæum som certificeret TV-operatør. Norva24 er en af Skandinaviens største virksomheder inden for kloak- og industriservices.

Norva 24 er medlem af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, hvor medlemmerne udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK. For at sikre den højeste kvalitet stiller DTVK krav til firmaernes organisation, TV operatør uddannelse, teknologi, udstyr og egenkontrol.

”Som DTVK-operatører er vi jo skolet i at anvende det nyeste og mest moderne udstyr, og det forpligter selvfølgelig. Det handler meget om at være opmærksom og ekstrem grundig, når vi kortlægger stikledninger, rørskader, rørstørrelser, utætheder mm., og efterfølgende får skærmbillederne omsat til en præcis og ensartet tilstandsvurdering, som bl.a. forsyningsselskaberne kan bruge i deres videre forløb,” forklarer Flemming Hede.

IT og e-sports kompetencer eftertragtet

I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer formanden for den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe, Claus Vangsager, yderligere medlemstilgang i de kommende år.

Samtidig kigger han ind i en virkelighed, hvor en stor del af DTVK-operatørerne hos medlemsvirksomhederne fejrer både 30 og 40 års jubilæum og derved også har nået en alder, hvor de i løbet af en kort årrække begynder at tænke på pension.

”Det er vigtigt, at vi allerede nu begynder at gøre en indsats i forhold til, at få en glidende overgang til de yngre generationer. Mange TV-operatører rekrutteres internt, men der er også en del, der kommer fra andre fag inden for håndværk. Her skal vi også ud og gøre opmærksom på, at der er gode og velbetalte jobs som TV-operatør,” siger formand for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager.

Han pointerer, at det at være DTVK-operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver jobbet også flair for IT, og at man konstant skal holde sig opdateret på den sidste nye udvikling, herunder efteruddannelse.

”Mange af de yngre generationer er jo vokset op med e-sport og computerspil og har den vej igennem opbygget en masse kompetencer, som kombineret med TV-operatøruddannelsen og de rigtige håndværksmæssige kvalifikationer, efterhånden også kan gå hen og blive eftertragtet hos vores medlemsvirksomheder. Udviklingen går rigtigt stærkt, så det er vigtigt at kunne tiltrække folk, der ikke bliver skræmt at ny teknologi,” siger Claus Vangsager.

Også TV-robotterne der udfører arbejdet nede i kloakkerne, har gennemgået en større udvikling gennem årene. Tidligere kunne de kun se ligeud, men i dag kan f.eks. stikledningskameraer dreje hovederne 360 grader, og det bruger TV-operatørerne bl.a. når forsyningsselskaberne skal have lokaliseret fejl på deres stikledninger.


Yderligere oplysninger

Flemming Hede, TV-operatør hos Norva 24, Tlf.  28874334

Claus Vangsager, formand TV-inspektionsgruppen, Tlf. 40442461Skærpede krav til efteruddannelse af DTVK's TV-operatører

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK, har indført skærpede krav til efteruddannelse af medlemsvirksomhedernes TV-operatører.

Tiltaget sikrer, at alle DTVK TV-operatører som minimum kommer på efteruddannelse hvert femte år. Efteruddannelsen sikrer samtidig den højeste kvalitet og ensartethed af TV-inspektioner og data fra de gennemførte TV-inspektioner.

– At levere præcise og ensartede data og rapporter til boligselskaber, rådgivere, kommuner og forsyningsselskaber er helt afgørende for medlemmerne hos DTVK. Derfor sender 98 procent af alle medlemsvirksomheder hos DTVK typisk deres TV-operatører på de årlige efteruddannelser. Med de nye skærpede krav, hvor vi gør det obligatorisk, fanger vi de sidste par procent, forklarer Peter Hjortdal, teknisk konsulent hos DTVK.

Optimering af Fotomanualen

Tiltaget sker også som led i en klar strategi, der skal sikre, at alle operatører er med til at samle op på de problemstillinger, der fylder mest i TV-operatørernes arbejde. Ifølge Peter Hjortdal, så er det mere end halvdelen af de løbende forbedringer, tilretninger og tydeliggørelser til Fotomanualen, der kommer via inputs fra tv-operatørerne, når de bl.a. er på efteruddannelse.

Fotomanualen er Vandselskabernes vejledning i hvad og hvordan der skal rapporteres i hvad TV-operatørerne ser i optagelserne i afløbssystemet. Denne vejledning anvendes i dag bredt af både forsikringsselskaber, boligselskaber, kommuner og andre områder.

– At være DTVK operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret. På efteruddannelsen samler vi bl.a. op på de største udfordringer, som tv-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifuld dialog til forståelse af Fotomanualen, der jo sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt, forklarer Peter Hjortdal.

Kvalitet er eksistensgrundlaget

Og netop ensartetheden og kvaliteten af TV-rapporten har den højeste prioritet hos Kajs TV-Inspektion i Regstrup på Sjælland, der er medlem af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri og derfor udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK. Derfor er firmaets TV-operatører ifølge indehaver Morten Helleskov som minimum på efteruddannelse hvert andet år.

– Den TV-inspektion vi udfører, er jo hele fundamentet for den kloakrenovering, der typisk sættes i gang på baggrund af vores TV-rapporter. Hvis der er fejl i TV-rapporten vælter renoveringsprojektet. Det understreger vigtigheden af at bruge højt specialiserede firmaer underlagt DTVK’s standarder, men det kræver også, at vi leverer den højeste kvalitet hver gang, forklarer Morten Helleskov om grunden til, at efteruddannelse har højeste prioritet.

Mest specialiserede uddannelse

Ifølge Peter Hjortdal, så er DTVK uddannelsen den mest specialiserede uddannelse i Danmark inden for TV-inspektionsområdet. Bl.a. skal man have arbejdet i minimum tre måneder med en certificeret DTVK operatør inden man kan tage uddannelsen og få sit personlige certifikat.

– Ud over den løbende efteruddannelse, så kører de nyuddannede TV-operatører i det vi kalder ”skærpet kontrol” det første år. Det vil sige, at vi kontrollerer en stor del af det arbejde, de udfører, så vi løbende kan justere og få tilrettet inspektionerne for nye operatører, hvis det viser sig nødvendigt, forklarer Peter Hjortdal.
Den ensartede rapportering er afgørende for tilliden og troværdigheden af den udførte TV-inspektion samt de tilhørende data.

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK er en landsdækkende, frivillig kontrolordning, hvis formål sikrer, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling. Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.

Alle medlemmer af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK.Pressemeddelelse 31. august 2020

TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri fortsætter vækst i medlemstilgangen

Medlemstallet for TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, der består af virksomheder som udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, fortsætter med at stige. Inden for de senest to år er medlemstilgangen steget knap 20 procent, så der i dag er 48 højt specialiserede TV-inspektionsfirmaer.

I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer formanden for den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe, Claus Vangsager, yderligere medlemstilgang i de kommende år.

”I mange år fremover står kommunale forsyningsselskaber, boligforeninger m.fl. foran en række udfordringer som bl.a. ændrede klimaforhold og store nedbørsmængder og derved også fornyelse af nedslidte og forældede kloaknet. Den type opgaver er spændende for kloakbranchen, men det kræver samtidig nogle helt specielle kompetencer, som vi i Danmark kun har i TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, siger Claus Vangsager.

Han pointerer, at det at være DTVK-operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret på den sidste nye udvikling.

”På de obligatoriske efteruddannelser samler DTVK konsulenterne bl.a. op på de største udfordringer, som tv-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifuld dialog til forståelse af Fotomanualen, der jo sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt,” forklarer Claus Vangsager.

Øget digitalisering fremmer medlemstilgangen

Medlemsvirksomhederne hos TV-inspektionsgruppen tæller både de helt store TV-inspektionsfirmaer som har mellem 35-40 operatører og ned til mindre virksomheder, der har en enkelt TV-operatør.

Fælles for medlemsvirksomheder i TV-inspektionsgruppen er, at de skal kunne rapportere digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser via XML filer, så TV-data kan integreres i deres lednings- og GIS programmer.

”Regnvandshåndtering af de stigende mængder vand er en stor samfundsudfordring. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, så derfor ser vi ind i en fremtid, der byder på endnu mere digitalisering. En tendens, der betyder, at vi fortsat kan tiltrække de mest ambitiøse og seriøse virksomheder de kommende år,” forklarer formanden.

Om DTVK og TV-inspektionsgruppen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK er en landsdækkende, frivillig kontrolordning, hvis formål sikrer, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne benytter nyeste teknologi. Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.

Alle medlemmer af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK.


Yderligere oplysninger:

Claus Vangsager
Formand TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri
Tlf. 40 44 24 61Rørtekniksektionens Årsmøde 2020

Rørtekniksektionens Årsmøde afholdes online den 9. og 18. november 2020.

Rørtekniksektionens Årsmøde 2020 den 10. september 2020 på Frederik VI’s Hotel blev som bekendt aflyst på grund af stigningen i COVID-19.

Årsmøderne vil i stedet blive afholdt online.

Medlemmerne vil modtage en mail med nærmere information om årsmøderne, herunder link til møderne.

Oversigt over møderne og alle relevante dokumenter kan findes på Årsmødets hjemmeside.​

Se mere om Årsmødet her


Revidering af fotomanual

Til dig med interesse for fotomanualen, afløb og tv-inspektion.

En ny version af manualen er i høring fra i dag og frem til 19. august.

Revisionsarbejdet er sat i gang med udgangspunkt i de ønsker, der blev fremført på DANVAs TV-erfadag den 25. juni 2019 og tidsplanen er synkroniseret med den igangværende opdatering af DANDAS modellen. De øvrige vejledninger opdateres ligeledes i løbet af 2020.

Læs mere og download høringsmaterialet her – send gerne videre til andre relevante personer i jeres netværk.

Kommentarer og høringssvar sendes til undertegnede inden fristens udløb.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Dorte SkræmKloakrenovering kan give millionbesparelser

Professionel dokumentation af kloakskader kan give millionbesparelser når boligforeninger kloakrenoverer.

Flere og flere boligselskaber har fået øjnene op for, at det godt kan betale sig at entrere med professionelle TV-inspektionsfirmaer, når der skal renoveres kloakker. En ensartet og standardiseret dokumentation af skaderne på ledningsnettet kan nemlig give millionbesparelser for boligforeningerne.

Sådan lyder meldingen fra TV-Inspektionsgruppen forankret i Dansk Byggeri, hvor alle medlemsvirksomhederne kontrolleres og udfører TV-inspektion efter standarder udstukket af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK.

For at sikre den højeste kvalitet stilles der bl.a. krav til firmaernes organisation, TV-operatør, uddannelse, teknologi, udstyr og egenkontrol.

”Hvis boligforeningerne skal være sikre på, at skadesdækningen bliver korrekt i forbindelse med renovering af nedslidte kloakker, så skal de sikre sig, at entreprenøren entrerer med professionelle TV-inspektionsfirmaer, der er medlem af TV-Inspektionsgruppen under Dansk Byggeri. Det giver dig som bygherre garanti for ensartede og præcise data, ” forklarer Claus Vangsager, der er formand for TV-Inspektionsgruppen.

Han pointerer, at det ofte er millionbeløb, der er i spil for boligforeningerne, og at der i mange tilfælde er forskel i dækningen fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

”Men hvis der er sikkerhed om dokumentationen og klassificeringen af skaderne, er det en fordel for både forsikringsselskab og bygherre, fordi man i højere grad sikrer, at det er den rigtige erstatning, der kan udbetales,” siger Claus Vangsager.

Mange kloakskader er dækningsberettigede

Ifølge formanden, så er mange boligforeninger og boligselskaber ikke klar over, at det faktisk er muligt at få dækket en stor del af skaderne på kloakledningerne

”De fleste boligforeninger har jo helt naturligt ikke selv tilstrækkelig indsigt i hvilke kloakskader, der er dækningsberettigede og hvilke der ikke er. Derfor er det også vigtigt at bruge entreprenører, der har den indsigt og de rigtige rådgivningskompetencer,” forklarer Claus Vangsager.

At kortlægge boligselskabers kloaknet og finde ud af skadernes nøjagtige omfang, kræver helt specielt udstyr og uddannede TV-operatører, som kun medlemmer af den DTVK kontrollerede TV-Inspektionsgruppe råder over.

Det specialiserede udstyr sikrer ifølge formanden også 100 procent præcision i bl.a. placering af stik, omfanget af skader på kloakkerne samt præcisering af rørstørrelser.

Derved sikres også en fuldstændig rapport, som er altafgørende for entreprenørernes videre arbejde med renoveringen af ledningsnettet ud fra eksempelvis planer for vedligeholdelse og fornyelse.

”En vedligeholdelses- og fornyelsesplan betyder, at kloakrørene inddeles i et funktionsindeks, der giver overblik over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år, fortæller Claus Vangsager.

Har du brug for at komme i kontakt med medlemsvirksomheder af TV-Inspektionsgruppen, eller læse mere om de standarder og krav medlemmerne er underlagt via kontrolordningen DTVK, så kan du besøge www.dtvk.dk.Tid til at indhente rotteefterslæb

Ny rottebekendtgørelse giver kommuner unik mulighed for at indhente kloakefterslæb.

Den nye rottebekendtgørelse, der påbyder private, regionale og statslige skoler, plejehjem, hospitaler m.fl. at få opsat rottespærre og samtidig tjekket kloakken via tv-inspektion, giver ifølge rådgiverfirmaet Rambøll og Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) en unik mulighed for at få dokumenteret tilstanden og kortlagt ledningsnettet. Et tiltag der kan være med til at spare kommunerne for milliarder i ekstraomkostninger i forbindelse med skader.

Det kommunale kloaknet har nemlig et kæmpe efterslæb, samtidig med, at der ikke er nogen kortlægning af kloakkerne og overblik over deres tilstand. Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, der er fri for rotter.

– Når kommunerne med den nye rottebekendtgørelse i hånden alligevel er i gang med at udføre TV-inspektion, så skal de gøre det rigtigt første gang og allokere de fornødne ressourcer. Det betyder, at den TV-inspektion der udføres, skal indberettes digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser, så det også automatisk kan overføres til for eksempel BBR-registret, forklarer formanden for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) Claus Vangsager i en pressemeddelelse.

Foto: En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ud af funktion i en periode, forklarer DTVK’s formand, Claus Vangsager (th.), der står sammen med en tv-inspektør. (Fotokilde: PR-foto)

Det almindelige er ikke nok

Ifølge formanden er det altså ikke nok bare at køre en almindelig TV-inspektion. Det skal være underlagt de samme standarder, som når DTVK firmaer udfører TV-inspektion for forsyningsselskaberne. Det er højt specialiserede firmaer og TV-operatører, som kører efter ensartede standarder.

– Hvis vi skal have samlet det digitale danmarkskort over ledningsnettet, og samtidig have styr på kommunernes efterslæb, så kræver det højt specialiserede TV-inspektionsfirmaer, der efter ensartede standarder deler kloakrørene ind et Funktionsindeks, forklarer Claus Vangsager.

Ved at inddele kloakrørene i et Funktionsindeks bliver der faktuelt klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år.

– En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ude af funktion i en periode, forklarer Claus Vangsager.

Foto: Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, at der er fri for rotter. (Fotokilde: PR-foto)

Præcise inspektioner

Også hos rådgiverfirmaet Rambøll understreger man, at renoveringen af kloakker jo sker med udgangspunkt i tv-inspektionen, som derved er hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at levere præcise inspektioner og efter ensartede standarder. Standarder som også de udførende entreprenører kræver, inden de påbegynder arbejdet.

– De dårlige kloakker forårsager endvidere hele tiden skader på de kommunale bygninger, og det giver også en række dyre følgeskader. Så jo hurtigere kommunerne kommer i gang med at tv-inspicere og udarbejde vedligeholdelsesplaner, jo flere penge sparer de på vedligeholdelseskontoen, siger Robin Larsen, projektchef hos Rambøll

Den seneste analyse fra DTVK i 2016 viste, at 2/3 af de kommunale kloakker over hele landet er i så dårlig stand, at hvis ikke kommunerne prioriterer vedligeholdelse, så kommer sammenfaldne kloakker til at koste skatteyderne langt flere penge end nødvendigt.


Original artikel publiceret af: Licitationen

Gå til original artikel: Tid til at indhente rotteefterslæbTv-inspektion i færøske fjelde

FKS Slamson vinder TV-inspektionsopgave for Thorshavn Kommune. De 13 kilometer TV-inspektion er et led i kommunens strategi om at kopiere modellen fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

Vurdering og kortlægning

– Der er ikke udført renovering siden ledninger blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

FKS Slamson udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen, som så danner fundamentet for en tilstandsvurdering, hvor kloakrørene er delt op i et Funktionsindex fra 0-10.

Thorshavn Kommune foretager løbende TV-inspektion på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 procent valide data, som man har i Danmark.

– Det er ikke kun selve TV-inspektionen, der udføreres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: En af Danmarks førende og ældste virksomheder inden for kloakservice, FKS Slamson, vinder TV-inspektionsopgave for Thorshavn Kommune. (Fotokilde: FKS Slamson)

Bud efter dansk model

Hos DTVK er man i fuld gang med at forberede et samlet internationalt koncept, hvor man både kan rådgive og sælge software. Det er nemlig ikke kun Færøerne der er interesserede i den danske DTVK-model.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Et vigtigt led i internationaliseringen er ifølge formanden, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet Dandas -TV, som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.

Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa.

Formand Claus Vangsager, TV-inspektionsgruppen under DTVK

Der venter FKS Slamson en anderledes og noget barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand, der de kommende måneder skal udføre13 kilometer TV-inspektion på Færøerne. FKS Slamson vinder foran tre andre DTVK medlemsvirksomheder.

Ifølge salgschef hos FKS Slamson, Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne og inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.


Original artikel publiceret af: Maskinteknik

Gå til original artikel: Tv-inspektion i færøske fjeldeFynsk firma under jorden på Færøerne: Inspicerer 13 kilometer kloak

De fynske kloakspecialister fra FKS Slamson skal den næste tid stikke næsen og kameraet i kloakker langt fra hjemmebanen, når firmaet tv-inspicerer og undersøger 13 kilometer kloakledninger i Thorshavn på Færøerne.

Der er bogstavelig talt penge i lort for de fynske kloakspecialister fra firmaet FKS Slamson, som nu står over for en opgave, som er både er på udebane og samtidig mere vanskelig end dem, firmaet sædvanligvis dykker ned i.

De næste måneder skal firmaet fra Odense nemlig inspicere 13 kilometer kloaknet, som ikke er blevet set efter, siden det blev etableret i 60’erne, og samtidigt er kloakkerne lagt i meget uvejsomt miljø langt hjemmefra.

Det fynskbaserede nationale kloakfirma har vundet opgaven med at tv-inspicere og dokumentere tilstanden i 13 kilometer færøsk kloaknet omkring Thorshavn, og der venter ifølge firmaet selv FKS Slamson noget af en barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand.

De kommende måneder skal holdet udføre tv-inspektion i de 13 kilometer ledninger på Færøerne, en opgave, som firmaet fra Odense har vundet foran tre andre virksomheder i branchen.

Opgaven byder på mange udfordringer, når kloakker og ledninger i fjeldet skal undersøges. Ledningsnettet i området er ikke blevet renoveret siden det blev lagt i 60'erne. (Foto: FKS Slamson)

Første renovering i mange år

Ifølge salgschef hos FKS Slamson, Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne og inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.

– Der er ikke udført renovering, siden ledningerne blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

Kloakspecialisterne fra FKS Slamson, der har hovedsæde i Odense, har i dag 140 medarbejdere der renser, spuler og tv-inspicerer ledningsnet og kloaker i hele landet. Firmaet fordoblede fra 2012 til 2016 sin bruttofortjeneste fra 55 millioner kroner til 107 millioner kroner, mens antallet af medarbejdere også støt tilsvarende hidsigt.

Thorshavn Kommune foretager selv løbende inspektioner af ledningsnettet på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 procent valide data, som man har i Danmark. Derfor kommer FKS Slamson også til at give de færøske myndigheder et indblik i, hvordan nye standarder kan bruges fremover.

Myndighederne i Thorshavn vil gerne kopiere de danske standarder på området og kan på den måde være med til at åbne for at danske virksomheder, som den fynske, får flere lignende internationale opgaver. (Foto: FKS Slamson)

– Det er ikke kun selve tv-inspektionen, der udføres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

I øvrigt er det ikke kun færøerne, der er interesseret i den danske tv-inspektionsmodel, hvor kloakvirksomheder som FKS Slamson er samlet frivilligt hos Dansk Byggeri under navnet Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK).

Her vurderer man at opgaven på færøerne blot kan være den første af en række internationale opgaver til danske virksomheder.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for tv-inspektionsgruppen, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en udfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Odense-firmaet FKS Slamson har vundet en opgave i Thorshavn, hvor 13 kilometer kloak og ledningsnet skal tv-inspiceres. (Arkivfoto)

Original artikel publiceret af: Fyens.dk

Gå til original artikel: Fynsk firma under jorden på Færøerne: Inspicerer 13 kilometer kloakFKS Slamson vinder​ TV-inspektion på Færøerne

De 13 kilometer TV-inspektion er et led i Thorshavn Kommunes strategi om at kopiere modellen fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

Der venter FKS Slamson noget af en barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand, der de kommende måneder skal udføre13 kilometer TV-inspektion på Færøerne. FKS Slamson vinder foran tre andre DTVK medlemsvirksomheder.

Ifølge salgschef hos FKS Slamson Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne for at inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.

– Der er ikke udført renovering siden ledninger blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: De færøske rør er ofte placeret, så de er mere udsatte end i Danmark. De 13 km TV-inspektion skal bl.a. afsløre, hvor der er størst risiko for brud og skader.

Foretager tilstandsvurdering

FKS Slamson udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen, som så danner fundamentet for en tilstandsvurdering, hvor kloakrørene er delt op i et Funktionsindex fra 0-10.

Thorshavn Kommune foretager løbende TV-inspektion på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 % valide data, som man har i Danmark.

– Det er ikke kun selve TV-inspektionen, der udføres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: Det bliver en anderledes opgave for de fem medarbejdere fra FKS Slamson, der skal inspicere rør og kloakker på Færøernes barske fjeld.

Interesse for den danske DTVK-model

Hos DTVK er man i fuld gang med at forberede et samlet internationalt koncept, hvor man både kan rådgive og sælge software. Det er nemlig ikke kun Færøerne der er interesserede i den danske DTVK-model.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Et vigtigt led i internationaliseringen er ifølge formanden, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet Dandas-TV, som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens Danva har udviklet ledningsregistreringsmodellen Dandas, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.


Original artikel publiceret af: BygTek

Gå til original artikel: FKS Slamson vinder TV-inspektion på Færøerne