Optagelse af firmaer

Et firma, der foretager undersøgelser af rørledningers eller andre ledningsanlægs tilstand, kan ansøge om optagelse i kontrolordningen.

Informationsmateriale kan rekvireres hos DTVK på telefon 72 16 02 50.

Sekretariatet bemandes af personale fra DI Dansk Byggeri og kan give gode råd og vejledning om medlemskab.

Der betales for et optagelsesbesøg, og der betales en produktionsafhængig afgift for hver ledningsstrækning, der udtages til kontrol. Dertil kommer optagelsesgebyr og årligt kontingent til DTVK, der er afhængigt af, om man er medlem af:

 • DI Dansk Byggeri, TV-inspektionsgruppe eller
 • Associerede medlemmer.

Hvordan bliver man medlem

  1. Henvend dig til DTVK's sekretariat om optagelse.
  2. DTVK sørger for fremsendelse af informationsmateriale til dit firma.
  3. Ansøgningspapirerne udfyldes og returneres til DTVK.
  4. DTVK's tekniske konsulent aftaler og aflægger firmaet et optagelsesbesøg eventuelt ledsaget af en repræsentant for et tilsluttet firma og udfærdiger en indstilling til kontroludvalget.
  5. Kontroludvalget behandler din anmodning om optagelse.
  6. Såfremt dit firma optages i DTVK, fremsendes optagelsesgodkendelse samt informationsmateriale.
  7. Medlemmer af DTVK offentliggøres på DTVK's hjemmeside.

” I forhold til forsikring er det jo ofte millionbeløb, der er på spil, derfor er det også helt afgørende, at bygherre og ledningsejere via TV-inspektionen har et præcist og ensartet fundament, så skadesdækningen bliver korrekt. “

Henrik Tesgaard, Salgschef i FKSSlamson


Sådan bliver du certificeret operatør

En TV-operatør skal være uddannet i anvendelse af TV-udstyret samt i genkendelse af normalt forekommende observationer.

For at blive certificeret operatør skal TV-operatøren indstilles til prøve. Dette sker efter oplæring og gennemførelse af kontroludvalgets godkendte kursus.

Før tilmelding til kursus skal operatøren være ansat i enten et tilsluttet TV-inspektionsfirma eller i et firma under optagelse i DTVK og skal herudover have arbejdet som føl i mindst 3 måneder under en certificeret TV-operatør eller selvstændigt have arbejdet med TV-inspektion i normalt et år.

Henvend dig til DTVK’s sekretariat, hvis du vil vide mere om emnet.


Ønsker du at vide mere om DTVK?

Kontakt DTVK

Find alle medlems­firmaer her

Medlemsfirmaer