Tid til at indhente rotteefterslæb

Ny rottebekendtgørelse giver kommuner unik mulighed for at indhente kloakefterslæb.

Den nye rottebekendtgørelse, der påbyder private, regionale og statslige skoler, plejehjem, hospitaler m.fl. at få opsat rottespærre og samtidig tjekket kloakken via tv-inspektion, giver ifølge rådgiverfirmaet Rambøll og Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) en unik mulighed for at få dokumenteret tilstanden og kortlagt ledningsnettet. Et tiltag der kan være med til at spare kommunerne for milliarder i ekstraomkostninger i forbindelse med skader.

Det kommunale kloaknet har nemlig et kæmpe efterslæb, samtidig med, at der ikke er nogen kortlægning af kloakkerne og overblik over deres tilstand. Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, der er fri for rotter.

– Når kommunerne med den nye rottebekendtgørelse i hånden alligevel er i gang med at udføre TV-inspektion, så skal de gøre det rigtigt første gang og allokere de fornødne ressourcer. Det betyder, at den TV-inspektion der udføres, skal indberettes digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser, så det også automatisk kan overføres til for eksempel BBR-registret, forklarer formanden for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) Claus Vangsager i en pressemeddelelse.

Foto: En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ud af funktion i en periode, forklarer DTVK’s formand, Claus Vangsager (th.), der står sammen med en tv-inspektør. (Fotokilde: PR-foto)

Det almindelige er ikke nok

Ifølge formanden er det altså ikke nok bare at køre en almindelig TV-inspektion. Det skal være underlagt de samme standarder, som når DTVK firmaer udfører TV-inspektion for forsyningsselskaberne. Det er højt specialiserede firmaer og TV-operatører, som kører efter ensartede standarder.

– Hvis vi skal have samlet det digitale danmarkskort over ledningsnettet, og samtidig have styr på kommunernes efterslæb, så kræver det højt specialiserede TV-inspektionsfirmaer, der efter ensartede standarder deler kloakrørene ind et Funktionsindeks, forklarer Claus Vangsager.

Ved at inddele kloakrørene i et Funktionsindeks bliver der faktuelt klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år.

– En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ude af funktion i en periode, forklarer Claus Vangsager.

Foto: Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, at der er fri for rotter. (Fotokilde: PR-foto)

Præcise inspektioner

Også hos rådgiverfirmaet Rambøll understreger man, at renoveringen af kloakker jo sker med udgangspunkt i tv-inspektionen, som derved er hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at levere præcise inspektioner og efter ensartede standarder. Standarder som også de udførende entreprenører kræver, inden de påbegynder arbejdet.

– De dårlige kloakker forårsager endvidere hele tiden skader på de kommunale bygninger, og det giver også en række dyre følgeskader. Så jo hurtigere kommunerne kommer i gang med at tv-inspicere og udarbejde vedligeholdelsesplaner, jo flere penge sparer de på vedligeholdelseskontoen, siger Robin Larsen, projektchef hos Rambøll

Den seneste analyse fra DTVK i 2016 viste, at 2/3 af de kommunale kloakker over hele landet er i så dårlig stand, at hvis ikke kommunerne prioriterer vedligeholdelse, så kommer sammenfaldne kloakker til at koste skatteyderne langt flere penge end nødvendigt.


Original artikel publiceret af: Licitationen

Gå til original artikel: Tid til at indhente rotteefterslæbTv-inspektion i færøske fjelde

FKS Slamson vinder TV-inspektionsopgave for Thorshavn Kommune. De 13 kilometer TV-inspektion er et led i kommunens strategi om at kopiere modellen fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

Vurdering og kortlægning

– Der er ikke udført renovering siden ledninger blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

FKS Slamson udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen, som så danner fundamentet for en tilstandsvurdering, hvor kloakrørene er delt op i et Funktionsindex fra 0-10.

Thorshavn Kommune foretager løbende TV-inspektion på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 procent valide data, som man har i Danmark.

– Det er ikke kun selve TV-inspektionen, der udføreres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: En af Danmarks førende og ældste virksomheder inden for kloakservice, FKS Slamson, vinder TV-inspektionsopgave for Thorshavn Kommune. (Fotokilde: FKS Slamson)

Bud efter dansk model

Hos DTVK er man i fuld gang med at forberede et samlet internationalt koncept, hvor man både kan rådgive og sælge software. Det er nemlig ikke kun Færøerne der er interesserede i den danske DTVK-model.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Et vigtigt led i internationaliseringen er ifølge formanden, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet Dandas -TV, som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.

Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa.

Formand Claus Vangsager, TV-inspektionsgruppen under DTVK

Der venter FKS Slamson en anderledes og noget barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand, der de kommende måneder skal udføre13 kilometer TV-inspektion på Færøerne. FKS Slamson vinder foran tre andre DTVK medlemsvirksomheder.

Ifølge salgschef hos FKS Slamson, Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne og inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.


Original artikel publiceret af: Maskinteknik

Gå til original artikel: Tv-inspektion i færøske fjeldeFynsk firma under jorden på Færøerne: Inspicerer 13 kilometer kloak

De fynske kloakspecialister fra FKS Slamson skal den næste tid stikke næsen og kameraet i kloakker langt fra hjemmebanen, når firmaet tv-inspicerer og undersøger 13 kilometer kloakledninger i Thorshavn på Færøerne.

Der er bogstavelig talt penge i lort for de fynske kloakspecialister fra firmaet FKS Slamson, som nu står over for en opgave, som er både er på udebane og samtidig mere vanskelig end dem, firmaet sædvanligvis dykker ned i.

De næste måneder skal firmaet fra Odense nemlig inspicere 13 kilometer kloaknet, som ikke er blevet set efter, siden det blev etableret i 60’erne, og samtidigt er kloakkerne lagt i meget uvejsomt miljø langt hjemmefra.

Det fynskbaserede nationale kloakfirma har vundet opgaven med at tv-inspicere og dokumentere tilstanden i 13 kilometer færøsk kloaknet omkring Thorshavn, og der venter ifølge firmaet selv FKS Slamson noget af en barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand.

De kommende måneder skal holdet udføre tv-inspektion i de 13 kilometer ledninger på Færøerne, en opgave, som firmaet fra Odense har vundet foran tre andre virksomheder i branchen.

Opgaven byder på mange udfordringer, når kloakker og ledninger i fjeldet skal undersøges. Ledningsnettet i området er ikke blevet renoveret siden det blev lagt i 60'erne. (Foto: FKS Slamson)

Første renovering i mange år

Ifølge salgschef hos FKS Slamson, Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne og inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.

– Der er ikke udført renovering, siden ledningerne blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

Kloakspecialisterne fra FKS Slamson, der har hovedsæde i Odense, har i dag 140 medarbejdere der renser, spuler og tv-inspicerer ledningsnet og kloaker i hele landet. Firmaet fordoblede fra 2012 til 2016 sin bruttofortjeneste fra 55 millioner kroner til 107 millioner kroner, mens antallet af medarbejdere også støt tilsvarende hidsigt.

Thorshavn Kommune foretager selv løbende inspektioner af ledningsnettet på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 procent valide data, som man har i Danmark. Derfor kommer FKS Slamson også til at give de færøske myndigheder et indblik i, hvordan nye standarder kan bruges fremover.

Myndighederne i Thorshavn vil gerne kopiere de danske standarder på området og kan på den måde være med til at åbne for at danske virksomheder, som den fynske, får flere lignende internationale opgaver. (Foto: FKS Slamson)

– Det er ikke kun selve tv-inspektionen, der udføres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

I øvrigt er det ikke kun færøerne, der er interesseret i den danske tv-inspektionsmodel, hvor kloakvirksomheder som FKS Slamson er samlet frivilligt hos Dansk Byggeri under navnet Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK).

Her vurderer man at opgaven på færøerne blot kan være den første af en række internationale opgaver til danske virksomheder.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for tv-inspektionsgruppen, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en udfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Odense-firmaet FKS Slamson har vundet en opgave i Thorshavn, hvor 13 kilometer kloak og ledningsnet skal tv-inspiceres. (Arkivfoto)

Original artikel publiceret af: Fyens.dk

Gå til original artikel: Fynsk firma under jorden på Færøerne: Inspicerer 13 kilometer kloakFKS Slamson vinder​ TV-inspektion på Færøerne

De 13 kilometer TV-inspektion er et led i Thorshavn Kommunes strategi om at kopiere modellen fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

Der venter FKS Slamson noget af en barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand, der de kommende måneder skal udføre13 kilometer TV-inspektion på Færøerne. FKS Slamson vinder foran tre andre DTVK medlemsvirksomheder.

Ifølge salgschef hos FKS Slamson Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne for at inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.

– Der er ikke udført renovering siden ledninger blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: De færøske rør er ofte placeret, så de er mere udsatte end i Danmark. De 13 km TV-inspektion skal bl.a. afsløre, hvor der er størst risiko for brud og skader.

Foretager tilstandsvurdering

FKS Slamson udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen, som så danner fundamentet for en tilstandsvurdering, hvor kloakrørene er delt op i et Funktionsindex fra 0-10.

Thorshavn Kommune foretager løbende TV-inspektion på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 % valide data, som man har i Danmark.

– Det er ikke kun selve TV-inspektionen, der udføres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: Det bliver en anderledes opgave for de fem medarbejdere fra FKS Slamson, der skal inspicere rør og kloakker på Færøernes barske fjeld.

Interesse for den danske DTVK-model

Hos DTVK er man i fuld gang med at forberede et samlet internationalt koncept, hvor man både kan rådgive og sælge software. Det er nemlig ikke kun Færøerne der er interesserede i den danske DTVK-model.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Et vigtigt led i internationaliseringen er ifølge formanden, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet Dandas-TV, som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens Danva har udviklet ledningsregistreringsmodellen Dandas, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.


Original artikel publiceret af: BygTek

Gå til original artikel: FKS Slamson vinder TV-inspektion på FærøerneBarsk opgave i fjeldet - FKS Slamson vinder TV-inspektion på Færøerne

En af Danmarks førende og ældste virksomheder inden for kloakservice, FKS Slamson, vinder TV-inspektionsopgave for Thorshavn Kommune.

De 13 kilometer TV-inspektion, hvor FKS Slamson inspicerer og indberetter efter standarder udstukket i Fotomanualen, er et led i Thorshavn Kommunes strategi om at kopiere modellen fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK).

Der venter FKS Slamson noget af en barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand, der de kommende måneder skal udføre13 kilometer TV-inspektion på Færøerne. FKS Slamson vinder foran tre andre DTVK medlemsvirksomheder.

Ifølge salgschef hos FKS Slamson, Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne og inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.

Præcis tilstandsvurdering og kortlægning

– Der er ikke udført renovering siden ledninger blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

FKS Slamson udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen, som så danner fundamentet for en tilstandsvurdering, hvor kloakrørene er delt op i et Funktionsindex fra 0-10.

Thorshavn Kommune foretager løbende TV-inspektion på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 procent valide data, som man har i Danmark.

– Det er ikke kun selve TV-inspektionen, der udføreres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

Internationalt bud efter den danske DTVK model

Hos DTVK er man i fuld gang med at forberede et samlet internationalt koncept, hvor man både kan rådgive og sælge software. Det er nemlig ikke kun Færøerne der er interesserede i den danske DTVK-model.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Et vigtigt led i internationaliseringen er ifølge formanden, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet Dandas -TV, som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.


Original artikel publiceret af: AltOmTeknik

Gå til original artikel: Barsk opgave i fjeldet – FKS Slamson vinder TV-inspektion på FærøerneDårlige østers afslører fejl i kloaknettet

Det er formentlig fejltilslutninger i kloaknettet, der har resulteret i dårlige skaldyr, som i efteråret gjorde flere mennesker syge.

Omkring havnen i Lemvig by er der fundet urenset spildevand, som kan være årsagen til de virusbakterier fra kloakvandet, som ledes ud i Lem Vig i Limfjorden. Virusbakterier fra afføring som blandt andet har gjort en række mennesker syge efter indtagelse af østers fra Lem Vig.

Nu jagter Thisted Kloakservice kilden til forureningen med højteknologiske kameraer og udstyr i kloakkerne samtidig med, at de udfører kortlægning og tilstandsvurderinger af kloaknettet.

Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt.

Indehaver Bjarne Bloch, Thisted Kloakservice

– Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt. Blandt andet fandt vi en fejlkobling i en boligforening, så det siger sig selv, at det kan være en kilde til forureningen, forklarer Bjarne Bloch, indehaver af Thisted Kloakservice.

Kortlægning

Så snart Thisted Kloakservice finder fejlkoblinger, brud, huller eller andre uregelmæssigheder i kloaknettet, så rykker Lemvig Vand og Spildevand ud med mandskab og udstyr og får udbedret fejlene på ledningsnettet. Hvis fejlen er hos private, så henviser man til, at de hurtigst muligt får kontaktet en kloakmester.

– Vi er startet med at udføre TV-inspektion i bunden af Lemvig, som er det gamle område nede ved havnen, hvor ledningsnettet er fra tresserne og halvfjerdserne, og hvor der derfor er en større risiko for fejlkoblinger og generelle utætheder, forklarer Bjarne Bloch.

Det er ikke kun spildevands- og regnvandsledningerne, der bliver kørt igennem med TV. Også stikledningerne bliver undersøgt for fejl. Alle dæksler på brønde, stikledninger og skelbrønde måles ind via GPS, så Lemvig Vand og Spildevand har en nøjagtig kortlægning, når de skal renovere.

Foto: Fejl på kloaknettet lader til at have forurenet østers i Lem Vig, som siden har gjort mennesker syge. (Fotokilde: Colourbox)

Arbejde på hele kloaknettet

Thisted Kloakservice er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK) og udfører blandt andet TV-inspektion med certificerede og professionelle TV-operatører. Derfor er de indkaldt til opgaven med at finde fejlkoblinger, kortlægge ledningsnettet samt inddele kloakledningerne i et skadesindeks.

Lemvig Vand og Spildevand har allerede separatkloakeret hele kloaknettet og er også via TV-inspektion i gang med at få fuldstændig styr på ledningsnettet, så de kan undgå akutte skader og derved blandt andet undgå flere lignende forureningssager.

– Vi er i fuld gang, men det tager selvfølgelig tid. Det er vigtigt for os, at vi udover en kortlægning af hele ledningsnettet også har styr på tilstanden af kloakkerne. Det betyder, at vi hele tiden kan planlægge renoveringen, og derved undgå de akutte skader, som typisk er de dyre skader, forklarer Lemvig Vand og Spildevands kloakmeter, Kim Maan.

Valide og præcise data

Hos DTVK ser formand for TV-inspektionsgruppen, Claus Vangsager, Lemvig Vand og Spildevands tiltag med at kortlægge samt få overblik over hele ledningsnettets tilstand som helt essentielt. Det handler om valide og præcise data, så man både har nøjagtig kortlægning og overblik over tilstanden af ledningsnettet.

For forsyningsselskaberne er det afgørende, at de har 100 procent valide data, som giver dem et samlet overblik over ledningsnettet, så de kan analysere og tage de fornødne forholdsregler. Endvidere kombineres de data med satellitopmåling.

– I forbindelse med opmåling med GPS, som foretages i Lemvig, har TV-inspektionsdata fra DTVK plads til det i xml-formatet. Det giver forsyningsselskaberne mulighed for at integrere data i deres lednings- og GIS-platforme, forklarer Claus Vangsager.


Original artikel publiceret af: Maskinteknik

Gå til original artikel: Dårlige østers afslører fejl i kloaknettetThisted Kloakservice i intens jagt på lort i Limfjorden

Fejlkoblinger i stor stil i Lemvig fører til sygdom. Nu skal fejlene findes og rettes.

Omkring havnen i Lemvig by er der fundet urenset spildevand, som kan være årsagen til de virusbakterier fra kloakvandet, som ledes ud i Lem Vig i Limfjorden. Virusbakterier fra afføring som bl.a. har gjort en række mennesker syge efter indtagelse af Østers fra Lem Vig. Nu jagter Thisted Kloakservice kilden til forureningen med højteknologiske kameraer og udstyr i kloakkerne, samtidig med, at de udfører kortlægning og tilstandsvurderinger af kloaknettet.

– Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt. Bl.a. fandt vi en fejlkobling i en boligforening, så det siger sig selv, at det kan være en kilde til forureningen, forklarer Bjarne Bloch, indehaver af Thisted Kloakservice

Foto: TV-inspektionen fra Thisted er i gang på Lemvig Havn og omegn for at spore de fejlkoblinger, man har konstateret. (Fotokilde: PR foto)

Så snart Thisted Kloakservice finder fejlkoblinger, brud, huller eller andre uregelmæssigheder i kloaknettet, så rykker Lemvig Vand- og spildevand ud med mandskab og udstyr og får udbedret fejlene på ledningsnettet. Hvis fejlen er hos private, så henviser man til, at de hurtigst muligt får kontaktet en kloakmester.

– Vi er startet med at udføre TV-inspektion i bunden af Lemvig, som er det gamle område nede ved havnen, hvor ledningsnettet er fra tresserne og halvfjerdserne og hvor der derfor er en større risiko for fejlkoblinger og generelle utætheder, forklarer Bjarne Bloch.

Det er ikke kun spildevands- og regnvandsledningerne, der bliver kørt igennem med TV. Også stikledningerne bliver undersøgt for fejl. Alle dæksler på brønde, stikledninger og skelbrønde måles ind via GPS, så Lemvig Vand- og Spildevand har en nøjagtig kortlægning, når de skal renovere.

Vurdering af hele nettet

Thisted Kloakservice er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK) og udfører bl.a. TV-inspektion med certificerede og professionelle TV-operatører.

Foto: Efter at folk er blevet syge af at spise østers fra området, har man konstateret hele 19 fejlkoblinger, hvor spildevand ledes ud i fjorden sammen med regnvand. (Fotokilde: PR foto)

Derfor er de indkaldt til opgaven med at finde fejlkoblinger, kortlægge ledningsnettet samt inddele kloakledningerne i et skadesindeks.

Lemvig Vand- og spildevand har allerede separatkloakeret hele kloaknettet og er også via TV-inspektion i gang med at få fuldstændig styr på ledningsnettet, så de kan undgå akutte skader og derved bl.a. undgå flere lignende forureningssager.

– Vi er i fuld gang, men det tager selvfølgelig tid. Det er vigtigt for os, at vi udover en kortlægning af hele ledningsnettet også har styr på tilstanden af kloakkerne. Det betyder, at vi hele tiden kan planlægge renoveringen og derved undgå de akutte skader, som typisk er de dyre skader, forklarer Lemvig Vand- og Spildevands kloakmeter Kim Maan.

Lemvig Vand- og Spildevand benytter sig kun af medlemsvirksomhederne af DTVK – Bl.a. fordi TV-inspektionen udføres efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen. Derudover stilles bl.a. krav til udstyret, TV-operatørerne skal være certificerede mv.

Alt udført TV-inspektion bliver indberettet og samlet i en database, og al rapportering foregår digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser.

Pålidelige data

Hos DTVK ser formand for TV-inspektionsgruppen, Claus Vangsager, Lemvig Vand- og Spildevands tiltag med at kortlægge samt få overblik over hele ledningsnettets tilstand som helt essentielt.

Det handler om valide og præcise data, så man både har nøjagtig kortlægning og overblik over tilstanden af ledningsnettet.

For forsyningsselskaberne er det afgørende, at de har 100 procent valide data, som giver dem et samlet overblik over ledningsnettet, så de kan analysere og tage de fornødne forholdsregler. Endvidere kombineres de data med satellit-opmåling.

– I forbindelse med opmåling med GPS, som foretages i Lemvig, har TV-inspektionsdata fra DTVK plads til det i xml formatet. Det giver forsyningsselskaberne mulighed for at integrere data i deres lednings- og GIS-platforme, forklarer Claus Vangsager.

Han understreger at alle TV-inspektionsfirmaer under DTVK udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen. Fotomanualen er ejet af Dansk Vand- og Spildevandsforening(DANVA) og består af en række standarddefinitioner.


Original artikel publiceret af: Licitationen

Gå til original artikel: Thisted Kloakservice i intens jagt på lort i Limfjorden