Flemming.Hede .3 uai

Pressemeddelelse 19. november 2020

TV-inspektionsgruppen på udkig efter kloakrotter med IT-og e-sports kompetencer

TV-operatør Flemming hede hos kloakservice virksomheden Norva 24 i Kolding er en af 165 certificerede TV-operatører i Danmark. For ham og rigtig mange af hans kolleger, er jobbet som professionel TV-operatør blevet en livsstil, og de fejrer både 25, 30 og 40 års jubilæum. Derfor står den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe under Dansk Byggeri over for et generationsskifte de kommende år, hvor også IT-og e-sportskompetencer er eftertragtede.

Selv om der står millioner på spil når Flemming Hede udfører sit arbejde i TV-bilen hos Norva 24, så styrer han joystikket med sikker hånd og sender TV-robotter for mange hundredetusinder af kroner rundt i kloakkerne.

At udføre TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, er nemlig et job, der stiller krav til koncentrationsevne, selvstændighed og IT-kundskaber. Det foregår ofte flere dage i træk inde i TV-bilen med joystikket i hånden og blikket skarpt fokuseret på computerskærmen.

”Det er jo et meget selvstændigt arbejde, og det skal man selvfølgelig kunne administrere. Jeg kan i store træk styre min hverdag selv, og jeg har også den direkte kontakt til kunderne, som passer mig rigtig godt. At der er et stort pres på os TV-operatører, det tænker jeg ikke over, når jeg udfører mit arbejde,” fortæller Flemming Hede.

Han har i år 40 års jubilæum hos Norva 24, herunder 25 års jubilæum som certificeret TV-operatør. Norva24 er en af Skandinaviens største virksomheder inden for kloak- og industriservices.

Norva 24 er medlem af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, hvor medlemmerne udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK. For at sikre den højeste kvalitet stiller DTVK krav til firmaernes organisation, TV operatør uddannelse, teknologi, udstyr og egenkontrol.

”Som DTVK-operatører er vi jo skolet i at anvende det nyeste og mest moderne udstyr, og det forpligter selvfølgelig. Det handler meget om at være opmærksom og ekstrem grundig, når vi kortlægger stikledninger, rørskader, rørstørrelser, utætheder mm., og efterfølgende får skærmbillederne omsat til en præcis og ensartet tilstandsvurdering, som bl.a. forsyningsselskaberne kan bruge i deres videre forløb,” forklarer Flemming Hede.

IT og e-sports kompetencer eftertragtet

I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer formanden for den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe, Claus Vangsager, yderligere medlemstilgang i de kommende år.

Samtidig kigger han ind i en virkelighed, hvor en stor del af DTVK-operatørerne hos medlemsvirksomhederne fejrer både 30 og 40 års jubilæum og derved også har nået en alder, hvor de i løbet af en kort årrække begynder at tænke på pension.

”Det er vigtigt, at vi allerede nu begynder at gøre en indsats i forhold til, at få en glidende overgang til de yngre generationer. Mange TV-operatører rekrutteres internt, men der er også en del, der kommer fra andre fag inden for håndværk. Her skal vi også ud og gøre opmærksom på, at der er gode og velbetalte jobs som TV-operatør,” siger formand for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager.

Han pointerer, at det at være DTVK-operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver jobbet også flair for IT, og at man konstant skal holde sig opdateret på den sidste nye udvikling, herunder efteruddannelse.

”Mange af de yngre generationer er jo vokset op med e-sport og computerspil og har den vej igennem opbygget en masse kompetencer, som kombineret med TV-operatøruddannelsen og de rigtige håndværksmæssige kvalifikationer, efterhånden også kan gå hen og blive eftertragtet hos vores medlemsvirksomheder. Udviklingen går rigtigt stærkt, så det er vigtigt at kunne tiltrække folk, der ikke bliver skræmt at ny teknologi,” siger Claus Vangsager.

Også TV-robotterne der udfører arbejdet nede i kloakkerne, har gennemgået en større udvikling gennem årene. Tidligere kunne de kun se ligeud, men i dag kan f.eks. stikledningskameraer dreje hovederne 360 grader, og det bruger TV-operatørerne bl.a. når forsyningsselskaberne skal have lokaliseret fejl på deres stikledninger.


Yderligere oplysninger

Flemming Hede, TV-operatør hos Norva 24, Tlf.  28874334

Claus Vangsager, formand TV-inspektionsgruppen, Tlf. 404424612v46s7a0969g7wzb uai

Pressemeddelelse 31. august 2020

TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri fortsætter vækst i medlemstilgangen

Medlemstallet for TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, der består af virksomheder som udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, fortsætter med at stige. Inden for de senest to år er medlemstilgangen steget knap 20 procent, så der i dag er 48 højt specialiserede TV-inspektionsfirmaer.

I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer formanden for den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe, Claus Vangsager, yderligere medlemstilgang i de kommende år.

”I mange år fremover står kommunale forsyningsselskaber, boligforeninger m.fl. foran en række udfordringer som bl.a. ændrede klimaforhold og store nedbørsmængder og derved også fornyelse af nedslidte og forældede kloaknet. Den type opgaver er spændende for kloakbranchen, men det kræver samtidig nogle helt specielle kompetencer, som vi i Danmark kun har i TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, siger Claus Vangsager.

Han pointerer, at det at være DTVK-operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret på den sidste nye udvikling.

”På de obligatoriske efteruddannelser samler DTVK konsulenterne bl.a. op på de største udfordringer, som tv-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifuld dialog til forståelse af Fotomanualen, der jo sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt,” forklarer Claus Vangsager.

Øget digitalisering fremmer medlemstilgangen

Medlemsvirksomhederne hos TV-inspektionsgruppen tæller både de helt store TV-inspektionsfirmaer som har mellem 35-40 operatører og ned til mindre virksomheder, der har en enkelt TV-operatør.

Fælles for medlemsvirksomheder i TV-inspektionsgruppen er, at de skal kunne rapportere digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser via XML filer, så TV-data kan integreres i deres lednings- og GIS programmer.

”Regnvandshåndtering af de stigende mængder vand er en stor samfundsudfordring. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, så derfor ser vi ind i en fremtid, der byder på endnu mere digitalisering. En tendens, der betyder, at vi fortsat kan tiltrække de mest ambitiøse og seriøse virksomheder de kommende år,” forklarer formanden.

Om DTVK og TV-inspektionsgruppen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK er en landsdækkende, frivillig kontrolordning, hvis formål sikrer, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne benytter nyeste teknologi. Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.

Alle medlemmer af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK.


Yderligere oplysninger:

Claus Vangsager
Formand TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri
Tlf. 40 44 24 61Topbillede Nyhed Aarsmoede 2020 uai

Rørtekniksektionens Årsmøde 2020

Rørtekniksektionens Årsmøde afholdes online den 9. og 18. november 2020.

Rørtekniksektionens Årsmøde 2020 den 10. september 2020 på Frederik VI’s Hotel blev som bekendt aflyst på grund af stigningen i COVID-19.

Årsmøderne vil i stedet blive afholdt online.

Medlemmerne vil modtage en mail med nærmere information om årsmøderne, herunder link til møderne.

Oversigt over møderne og alle relevante dokumenter kan findes på Årsmødets hjemmeside.​

Se mere om Årsmødet her


Topbillede 2560x1000px Linse A uai

Revidering af fotomanual

Til dig med interesse for fotomanualen, afløb og tv-inspektion.

En ny version af manualen er i høring fra i dag og frem til 19. august.

Revisionsarbejdet er sat i gang med udgangspunkt i de ønsker, der blev fremført på DANVAs TV-erfadag den 25. juni 2019 og tidsplanen er synkroniseret med den igangværende opdatering af DANDAS modellen. De øvrige vejledninger opdateres ligeledes i løbet af 2020.

Læs mere og download høringsmaterialet her – send gerne videre til andre relevante personer i jeres netværk.

Kommentarer og høringssvar sendes til undertegnede inden fristens udløb.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Dorte Skræm