Det er formentlig fejltilslutninger i kloaknettet, der har resulteret i dårlige skaldyr, som i efteråret gjorde flere mennesker syge.

Omkring havnen i Lemvig by er der fundet urenset spildevand, som kan være årsagen til de virusbakterier fra kloakvandet, som ledes ud i Lem Vig i Limfjorden. Virusbakterier fra afføring som blandt andet har gjort en række mennesker syge efter indtagelse af østers fra Lem Vig.

Nu jagter Thisted Kloakservice kilden til forureningen med højteknologiske kameraer og udstyr i kloakkerne samtidig med, at de udfører kortlægning og tilstandsvurderinger af kloaknettet.

Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt.

Indehaver Bjarne Bloch, Thisted Kloakservice

– Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt. Blandt andet fandt vi en fejlkobling i en boligforening, så det siger sig selv, at det kan være en kilde til forureningen, forklarer Bjarne Bloch, indehaver af Thisted Kloakservice.

Kortlægning

Så snart Thisted Kloakservice finder fejlkoblinger, brud, huller eller andre uregelmæssigheder i kloaknettet, så rykker Lemvig Vand og Spildevand ud med mandskab og udstyr og får udbedret fejlene på ledningsnettet. Hvis fejlen er hos private, så henviser man til, at de hurtigst muligt får kontaktet en kloakmester.

– Vi er startet med at udføre TV-inspektion i bunden af Lemvig, som er det gamle område nede ved havnen, hvor ledningsnettet er fra tresserne og halvfjerdserne, og hvor der derfor er en større risiko for fejlkoblinger og generelle utætheder, forklarer Bjarne Bloch.

Det er ikke kun spildevands- og regnvandsledningerne, der bliver kørt igennem med TV. Også stikledningerne bliver undersøgt for fejl. Alle dæksler på brønde, stikledninger og skelbrønde måles ind via GPS, så Lemvig Vand og Spildevand har en nøjagtig kortlægning, når de skal renovere.

Foto: Fejl på kloaknettet lader til at have forurenet østers i Lem Vig, som siden har gjort mennesker syge. (Fotokilde: Colourbox)

Arbejde på hele kloaknettet

Thisted Kloakservice er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK) og udfører blandt andet TV-inspektion med certificerede og professionelle TV-operatører. Derfor er de indkaldt til opgaven med at finde fejlkoblinger, kortlægge ledningsnettet samt inddele kloakledningerne i et skadesindeks.

Lemvig Vand og Spildevand har allerede separatkloakeret hele kloaknettet og er også via TV-inspektion i gang med at få fuldstændig styr på ledningsnettet, så de kan undgå akutte skader og derved blandt andet undgå flere lignende forureningssager.

– Vi er i fuld gang, men det tager selvfølgelig tid. Det er vigtigt for os, at vi udover en kortlægning af hele ledningsnettet også har styr på tilstanden af kloakkerne. Det betyder, at vi hele tiden kan planlægge renoveringen, og derved undgå de akutte skader, som typisk er de dyre skader, forklarer Lemvig Vand og Spildevands kloakmeter, Kim Maan.

Valide og præcise data

Hos DTVK ser formand for TV-inspektionsgruppen, Claus Vangsager, Lemvig Vand og Spildevands tiltag med at kortlægge samt få overblik over hele ledningsnettets tilstand som helt essentielt. Det handler om valide og præcise data, så man både har nøjagtig kortlægning og overblik over tilstanden af ledningsnettet.

For forsyningsselskaberne er det afgørende, at de har 100 procent valide data, som giver dem et samlet overblik over ledningsnettet, så de kan analysere og tage de fornødne forholdsregler. Endvidere kombineres de data med satellitopmåling.

– I forbindelse med opmåling med GPS, som foretages i Lemvig, har TV-inspektionsdata fra DTVK plads til det i xml-formatet. Det giver forsyningsselskaberne mulighed for at integrere data i deres lednings- og GIS-platforme, forklarer Claus Vangsager.


Original artikel publiceret af: Maskinteknik

Gå til original artikel: Dårlige østers afslører fejl i kloaknettet