Medlemmer af TV-inspektionsgruppen, der er forankret i DI Byggeri, og som udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, sætter under pandemien ny rekord i både antal kørte TV-inspektions kilometer og i antallet af TV-inspicerede ledningsstræk.

De knap 50 TV-inspektionsfirmaer, der som de eneste i Danmark bl.a. er i stand til at rapportere digitalt til forsyningsselskabernes lednings- og GIS platforme, har i 2020 og 2021 TV-inspiceret 4700 km. Det er en stigning på 200 km. sammenlignet med 2019.

”Da vores medlemsvirksomheder er de eneste i Danmark, der er i stand til at levere valide data til forsyningsselskaberne, så fylder de klart mest i statistikken. Hos forsyningsselskaberne er der bl.a. større og større fokus på separatkloakering, fejlkoblinger og uvedkommende vand i kloaknettet. For at løse den type af opgaver er valide data essentielle, siger formanden for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet egen software – Dandas-TV- som er et program, der registrerer TV-inspektionen og brancheforeningen DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS. Det betyder, at der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.

Når langt de fleste forsyningsselskaber anvender de samme standarder i dag og bruger dataopsamlingen, der beskriver den fysiske og driftsmæssige tilstand, så er det fordi de er grundlaget for, at opgaver kan løses effektivt og værdiskabende.

”Resultatet er økonomisk optimering og miljømæssige gevinster, som derved samtidig bidrager til at og understøtte Danmarks grønne omstilling og opfylde nogle af de bæredygtighedsmål, som bl.a. mange forsyninger og kommuner har sat i deres strategi- og handlingsplaner,” forklarer Claus Vangsager.

Prioriterer langsigtede og robuste investeringer

I takt med at ledningsnettet i Danmark forældes og miljø- og klimaagendaen fylder mere og mere, forventer Claus Vangsager, at de DTVK kontrollerede TV-inspektioner de kommende år bliver en stadig stigende del af det systematiske og langsigtede arbejde med ledningsnettet.

Men det er ikke kun forsyningsselskaberne, der har stigende fokus på valide data. Også kommuner og større boligselskaber er begyndt at stille krav om, at TV-inspektionen i forbindelse med renoveringsprojekter, skal udføres af DTVK-medlemmer, så de er sikret data og dokumentation efter ensartede standarder.

– Forvalterne af de kommunale ejendomme har sparsomme ressourcer til kloaksystemerne, og investeringerne skal nødvendigvis være robuste. Derfor ser vi også på dette område en tendens mod målrettet og langsigtet planlægning af investeringerne i skoler og institutioners kloaksystemer. Samme tendens ser vi hos flere og flere boligselskaber,” forklarer Claus Vangsager.

Også antallet af kørte ledningsstræk er steget fra 257.000 i 2019 til knap 300.000 i 2021 – det svarer til en stigning på 16 procent. Bag de tal gemmer der sig langt flere mindre strækninger, som typisk bliver kørt hos boligselskaber og private.

Om DTVK

DTVK er en landsdækkende kontrolordning, hvis formål sikrer, at medlemmerne af TV-inspektionsgruppen udfører TV-inspektion på et ensartet og højt kvalitetsniveau. Der stilles derfor bl.a. krav til avanceret TV-inspektionsudstyr og at TV-operatørerne er operatør-uddannede og løbende efteruddannet af specialiserede DTVK-konsulenter.
Kontrolordningen sikrer endvidere, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.


Yderligere oplysninger: Claus Vangsager, formand TV-inspektionsgruppen