Professionel dokumentation af kloakskader kan give millionbesparelser når boligforeninger kloakrenoverer.

Flere og flere boligselskaber har fået øjnene op for, at det godt kan betale sig at entrere med professionelle TV-inspektionsfirmaer, når der skal renoveres kloakker. En ensartet og standardiseret dokumentation af skaderne på ledningsnettet kan nemlig give millionbesparelser for boligforeningerne.

Sådan lyder meldingen fra TV-Inspektionsgruppen forankret i Dansk Byggeri, hvor alle medlemsvirksomhederne kontrolleres og udfører TV-inspektion efter standarder udstukket af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK.

For at sikre den højeste kvalitet stilles der bl.a. krav til firmaernes organisation, TV-operatør, uddannelse, teknologi, udstyr og egenkontrol.

”Hvis boligforeningerne skal være sikre på, at skadesdækningen bliver korrekt i forbindelse med renovering af nedslidte kloakker, så skal de sikre sig, at entreprenøren entrerer med professionelle TV-inspektionsfirmaer, der er medlem af TV-Inspektionsgruppen under Dansk Byggeri. Det giver dig som bygherre garanti for ensartede og præcise data, ” forklarer Claus Vangsager, der er formand for TV-Inspektionsgruppen.

Han pointerer, at det ofte er millionbeløb, der er i spil for boligforeningerne, og at der i mange tilfælde er forskel i dækningen fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

”Men hvis der er sikkerhed om dokumentationen og klassificeringen af skaderne, er det en fordel for både forsikringsselskab og bygherre, fordi man i højere grad sikrer, at det er den rigtige erstatning, der kan udbetales,” siger Claus Vangsager.

Mange kloakskader er dækningsberettigede

Ifølge formanden, så er mange boligforeninger og boligselskaber ikke klar over, at det faktisk er muligt at få dækket en stor del af skaderne på kloakledningerne

”De fleste boligforeninger har jo helt naturligt ikke selv tilstrækkelig indsigt i hvilke kloakskader, der er dækningsberettigede og hvilke der ikke er. Derfor er det også vigtigt at bruge entreprenører, der har den indsigt og de rigtige rådgivningskompetencer,” forklarer Claus Vangsager.

At kortlægge boligselskabers kloaknet og finde ud af skadernes nøjagtige omfang, kræver helt specielt udstyr og uddannede TV-operatører, som kun medlemmer af den DTVK kontrollerede TV-Inspektionsgruppe råder over.

Det specialiserede udstyr sikrer ifølge formanden også 100 procent præcision i bl.a. placering af stik, omfanget af skader på kloakkerne samt præcisering af rørstørrelser.

Derved sikres også en fuldstændig rapport, som er altafgørende for entreprenørernes videre arbejde med renoveringen af ledningsnettet ud fra eksempelvis planer for vedligeholdelse og fornyelse.

”En vedligeholdelses- og fornyelsesplan betyder, at kloakrørene inddeles i et funktionsindeks, der giver overblik over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år, fortæller Claus Vangsager.

Har du brug for at komme i kontakt med medlemsvirksomheder af TV-Inspektionsgruppen, eller læse mere om de standarder og krav medlemmerne er underlagt via kontrolordningen DTVK, så kan du besøge www.dtvk.dk.