Til dig med interesse for fotomanualen, afløb og tv-inspektion.

En ny version af manualen er i høring fra i dag og frem til 19. august.

Revisionsarbejdet er sat i gang med udgangspunkt i de ønsker, der blev fremført på DANVAs TV-erfadag den 25. juni 2019 og tidsplanen er synkroniseret med den igangværende opdatering af DANDAS modellen. De øvrige vejledninger opdateres ligeledes i løbet af 2020.

Læs mere og download høringsmaterialet her – send gerne videre til andre relevante personer i jeres netværk.

Kommentarer og høringssvar sendes til undertegnede inden fristens udløb.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Dorte Skræm