Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK, har indført skærpede krav til efteruddannelse af medlemsvirksomhedernes TV-operatører.

Tiltaget sikrer, at alle DTVK TV-operatører som minimum kommer på efteruddannelse hvert femte år. Efteruddannelsen sikrer samtidig den højeste kvalitet og ensartethed af TV-inspektioner og data fra de gennemførte TV-inspektioner.

– At levere præcise og ensartede data og rapporter til boligselskaber, rådgivere, kommuner og forsyningsselskaber er helt afgørende for medlemmerne hos DTVK. Derfor sender 98 procent af alle medlemsvirksomheder hos DTVK typisk deres TV-operatører på de årlige efteruddannelser. Med de nye skærpede krav, hvor vi gør det obligatorisk, fanger vi de sidste par procent, forklarer Peter Hjortdal, teknisk konsulent hos DTVK.

Optimering af Fotomanualen

Tiltaget sker også som led i en klar strategi, der skal sikre, at alle operatører er med til at samle op på de problemstillinger, der fylder mest i TV-operatørernes arbejde. Ifølge Peter Hjortdal, så er det mere end halvdelen af de løbende forbedringer, tilretninger og tydeliggørelser til Fotomanualen, der kommer via inputs fra tv-operatørerne, når de bl.a. er på efteruddannelse.

Fotomanualen er Vandselskabernes vejledning i hvad og hvordan der skal rapporteres i hvad TV-operatørerne ser i optagelserne i afløbssystemet. Denne vejledning anvendes i dag bredt af både forsikringsselskaber, boligselskaber, kommuner og andre områder.

– At være DTVK operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret. På efteruddannelsen samler vi bl.a. op på de største udfordringer, som tv-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifuld dialog til forståelse af Fotomanualen, der jo sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt, forklarer Peter Hjortdal.

Kvalitet er eksistensgrundlaget

Og netop ensartetheden og kvaliteten af TV-rapporten har den højeste prioritet hos Kajs TV-Inspektion i Regstrup på Sjælland, der er medlem af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri og derfor udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK. Derfor er firmaets TV-operatører ifølge indehaver Morten Helleskov som minimum på efteruddannelse hvert andet år.

– Den TV-inspektion vi udfører, er jo hele fundamentet for den kloakrenovering, der typisk sættes i gang på baggrund af vores TV-rapporter. Hvis der er fejl i TV-rapporten vælter renoveringsprojektet. Det understreger vigtigheden af at bruge højt specialiserede firmaer underlagt DTVK’s standarder, men det kræver også, at vi leverer den højeste kvalitet hver gang, forklarer Morten Helleskov om grunden til, at efteruddannelse har højeste prioritet.

Mest specialiserede uddannelse

Ifølge Peter Hjortdal, så er DTVK uddannelsen den mest specialiserede uddannelse i Danmark inden for TV-inspektionsområdet. Bl.a. skal man have arbejdet i minimum tre måneder med en certificeret DTVK operatør inden man kan tage uddannelsen og få sit personlige certifikat.

– Ud over den løbende efteruddannelse, så kører de nyuddannede TV-operatører i det vi kalder ”skærpet kontrol” det første år. Det vil sige, at vi kontrollerer en stor del af det arbejde, de udfører, så vi løbende kan justere og få tilrettet inspektionerne for nye operatører, hvis det viser sig nødvendigt, forklarer Peter Hjortdal.
Den ensartede rapportering er afgørende for tilliden og troværdigheden af den udførte TV-inspektion samt de tilhørende data.

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK er en landsdækkende, frivillig kontrolordning, hvis formål sikrer, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling. Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.

Alle medlemmer af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK.