FKS Slamson vinder​ TV-inspektion på Færøerne

De 13 kilometer TV-inspektion er et led i Thorshavn Kommunes strategi om at kopiere modellen fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

Der venter FKS Slamson noget af en barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand, der de kommende måneder skal udføre13 kilometer TV-inspektion på Færøerne. FKS Slamson vinder foran tre andre DTVK medlemsvirksomheder.

Ifølge salgschef hos FKS Slamson Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne for at inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.

– Der er ikke udført renovering siden ledninger blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: De færøske rør er ofte placeret, så de er mere udsatte end i Danmark. De 13 km TV-inspektion skal bl.a. afsløre, hvor der er størst risiko for brud og skader.

Foretager tilstandsvurdering

FKS Slamson udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen, som så danner fundamentet for en tilstandsvurdering, hvor kloakrørene er delt op i et Funktionsindex fra 0-10.

Thorshavn Kommune foretager løbende TV-inspektion på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 % valide data, som man har i Danmark.

– Det er ikke kun selve TV-inspektionen, der udføres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: Det bliver en anderledes opgave for de fem medarbejdere fra FKS Slamson, der skal inspicere rør og kloakker på Færøernes barske fjeld.

Interesse for den danske DTVK-model

Hos DTVK er man i fuld gang med at forberede et samlet internationalt koncept, hvor man både kan rådgive og sælge software. Det er nemlig ikke kun Færøerne der er interesserede i den danske DTVK-model.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Et vigtigt led i internationaliseringen er ifølge formanden, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet Dandas-TV, som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens Danva har udviklet ledningsregistreringsmodellen Dandas, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.


Original artikel publiceret af: BygTek

Gå til original artikel: FKS Slamson vinder TV-inspektion på FærøerneKontrolordning i vækst

Inden for de seneste to år er medlemstilgangen hos Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) steget med knap 30 procent.

Inden for de seneste to år er medlemstilgangen hos Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK) steget med knap 30 procent, så der i dag er 40 højt specialiserede medlemmer inden for TV-inspektion.

I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer DTVK yderligere stigning på mellem 15-20 procent de kommende år.

– I mange år fremover står de kommunale forsyningsselskaber foran en række udfordringer i forhold til ændrede klimaforhold og store nedbørsmængder. Især hvor ledningsnettet ikke er registreret eller skal separatkloakeres. Den type af opgaver er interessante for branchen, men det kræver samtidig unikke kompetencer. Vi vil derfor i de kommende år se flere virksomheder, der opgraderer deres kompetencer og bliver medlemmer hos DTVK, siger formand for DTVK Bo Laden.

Også andelen af TV-inspektioner for kommunale ejendomme og boligselskaber vokser i takt med, at kloakkerne falder sammen, og rotteproblemerne melder sig.

– Forvalterne af de kommunale ejendomme har sparsomme ressourcer til kloaksystemerne, og investeringerne skal derfor være robuste og langtidsholdbare. Derfor ser vi også på dette område en tendens mod, at der stilles stigende krav om certificeret TV-inspektion, siger Bo Laden.

Foto: I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer DTVK yderligere stigning på mellem 15-20 procent de kommende år.

Øget digitalisering

Medlemsvirksomhederne hos DTVK tæller både de helt store TV-inspektionsfirmaer og entreprenører og ned til enkeltmandsvirksomheder, der kun har en enkelt TV-operatør. Fælles for dem alle er, at de bl.a. skal være i stand til at rapportere digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser i XML filer.

– Regnvandshåndtering af de stigende mængder vand er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, så derfor ser vi en fremtid, der byder på endnu mere digitalisering, siger Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK.

Forsikringsselskaberne rører også på sig

Som den eneste kontrolordning i Danmark indberetter medlemsvirksomhederne al TV-inspiceret kloakledning, som samles i en database. Og med den løbende kontrol af TV-inspektionen, der er med til at sikre kvaliteten, begynder flere og flere forsikringsselskaber nu også at røre på sig, fordi de risikerer at dække skader, der ikke er dækningsberettigede.

– Det er ingen hemmelighed, at vi meget gerne ser forsikringsselskaberne komme meget mere på banen. Der er også det i det, at jo længere tid en kloak eksempelvis er utæt, jo større bliver følgeskaderne og derved de summer forsikringsselskaberne skal udbetale til husejerne. Derfor er det helt afgørende for forsikringsselskaberne, at de TV-inspektionsfirmaer, de benytter sig af, de kører efter de højeste og ensartede standarder, samtidig med, at alt kan dokumenteres, siger Claus Vangsager.

Claus Vangsager peger i den forbindelse på, at forsikringsmarkedet er meget stort, og når forsikringsselskaberne hæver standarderne, så har det stor betydning for branchen.


Original artikel publiceret af: BygTek

Gå til original artikel: Kontrolordning i vækst