Tid til at indhente rotteefterslæb

Ny rottebekendtgørelse giver kommuner unik mulighed for at indhente kloakefterslæb.

Den nye rottebekendtgørelse, der påbyder private, regionale og statslige skoler, plejehjem, hospitaler m.fl. at få opsat rottespærre og samtidig tjekket kloakken via tv-inspektion, giver ifølge rådgiverfirmaet Rambøll og Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) en unik mulighed for at få dokumenteret tilstanden og kortlagt ledningsnettet. Et tiltag der kan være med til at spare kommunerne for milliarder i ekstraomkostninger i forbindelse med skader.

Det kommunale kloaknet har nemlig et kæmpe efterslæb, samtidig med, at der ikke er nogen kortlægning af kloakkerne og overblik over deres tilstand. Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, der er fri for rotter.

– Når kommunerne med den nye rottebekendtgørelse i hånden alligevel er i gang med at udføre TV-inspektion, så skal de gøre det rigtigt første gang og allokere de fornødne ressourcer. Det betyder, at den TV-inspektion der udføres, skal indberettes digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser, så det også automatisk kan overføres til for eksempel BBR-registret, forklarer formanden for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) Claus Vangsager i en pressemeddelelse.

Foto: En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ud af funktion i en periode, forklarer DTVK’s formand, Claus Vangsager (th.), der står sammen med en tv-inspektør. (Fotokilde: PR-foto)

Det almindelige er ikke nok

Ifølge formanden er det altså ikke nok bare at køre en almindelig TV-inspektion. Det skal være underlagt de samme standarder, som når DTVK firmaer udfører TV-inspektion for forsyningsselskaberne. Det er højt specialiserede firmaer og TV-operatører, som kører efter ensartede standarder.

– Hvis vi skal have samlet det digitale danmarkskort over ledningsnettet, og samtidig have styr på kommunernes efterslæb, så kræver det højt specialiserede TV-inspektionsfirmaer, der efter ensartede standarder deler kloakrørene ind et Funktionsindeks, forklarer Claus Vangsager.

Ved at inddele kloakrørene i et Funktionsindeks bliver der faktuelt klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år.

– En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ude af funktion i en periode, forklarer Claus Vangsager.

Foto: Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, at der er fri for rotter. (Fotokilde: PR-foto)

Præcise inspektioner

Også hos rådgiverfirmaet Rambøll understreger man, at renoveringen af kloakker jo sker med udgangspunkt i tv-inspektionen, som derved er hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at levere præcise inspektioner og efter ensartede standarder. Standarder som også de udførende entreprenører kræver, inden de påbegynder arbejdet.

– De dårlige kloakker forårsager endvidere hele tiden skader på de kommunale bygninger, og det giver også en række dyre følgeskader. Så jo hurtigere kommunerne kommer i gang med at tv-inspicere og udarbejde vedligeholdelsesplaner, jo flere penge sparer de på vedligeholdelseskontoen, siger Robin Larsen, projektchef hos Rambøll

Den seneste analyse fra DTVK i 2016 viste, at 2/3 af de kommunale kloakker over hele landet er i så dårlig stand, at hvis ikke kommunerne prioriterer vedligeholdelse, så kommer sammenfaldne kloakker til at koste skatteyderne langt flere penge end nødvendigt.


Original artikel publiceret af: Licitationen

Gå til original artikel: Tid til at indhente rotteefterslæbThisted Kloakservice i intens jagt på lort i Limfjorden

Fejlkoblinger i stor stil i Lemvig fører til sygdom. Nu skal fejlene findes og rettes.

Omkring havnen i Lemvig by er der fundet urenset spildevand, som kan være årsagen til de virusbakterier fra kloakvandet, som ledes ud i Lem Vig i Limfjorden. Virusbakterier fra afføring som bl.a. har gjort en række mennesker syge efter indtagelse af Østers fra Lem Vig. Nu jagter Thisted Kloakservice kilden til forureningen med højteknologiske kameraer og udstyr i kloakkerne, samtidig med, at de udfører kortlægning og tilstandsvurderinger af kloaknettet.

– Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt. Bl.a. fandt vi en fejlkobling i en boligforening, så det siger sig selv, at det kan være en kilde til forureningen, forklarer Bjarne Bloch, indehaver af Thisted Kloakservice

Foto: TV-inspektionen fra Thisted er i gang på Lemvig Havn og omegn for at spore de fejlkoblinger, man har konstateret. (Fotokilde: PR foto)

Så snart Thisted Kloakservice finder fejlkoblinger, brud, huller eller andre uregelmæssigheder i kloaknettet, så rykker Lemvig Vand- og spildevand ud med mandskab og udstyr og får udbedret fejlene på ledningsnettet. Hvis fejlen er hos private, så henviser man til, at de hurtigst muligt får kontaktet en kloakmester.

– Vi er startet med at udføre TV-inspektion i bunden af Lemvig, som er det gamle område nede ved havnen, hvor ledningsnettet er fra tresserne og halvfjerdserne og hvor der derfor er en større risiko for fejlkoblinger og generelle utætheder, forklarer Bjarne Bloch.

Det er ikke kun spildevands- og regnvandsledningerne, der bliver kørt igennem med TV. Også stikledningerne bliver undersøgt for fejl. Alle dæksler på brønde, stikledninger og skelbrønde måles ind via GPS, så Lemvig Vand- og Spildevand har en nøjagtig kortlægning, når de skal renovere.

Vurdering af hele nettet

Thisted Kloakservice er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK) og udfører bl.a. TV-inspektion med certificerede og professionelle TV-operatører.

Foto: Efter at folk er blevet syge af at spise østers fra området, har man konstateret hele 19 fejlkoblinger, hvor spildevand ledes ud i fjorden sammen med regnvand. (Fotokilde: PR foto)

Derfor er de indkaldt til opgaven med at finde fejlkoblinger, kortlægge ledningsnettet samt inddele kloakledningerne i et skadesindeks.

Lemvig Vand- og spildevand har allerede separatkloakeret hele kloaknettet og er også via TV-inspektion i gang med at få fuldstændig styr på ledningsnettet, så de kan undgå akutte skader og derved bl.a. undgå flere lignende forureningssager.

– Vi er i fuld gang, men det tager selvfølgelig tid. Det er vigtigt for os, at vi udover en kortlægning af hele ledningsnettet også har styr på tilstanden af kloakkerne. Det betyder, at vi hele tiden kan planlægge renoveringen og derved undgå de akutte skader, som typisk er de dyre skader, forklarer Lemvig Vand- og Spildevands kloakmeter Kim Maan.

Lemvig Vand- og Spildevand benytter sig kun af medlemsvirksomhederne af DTVK – Bl.a. fordi TV-inspektionen udføres efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen. Derudover stilles bl.a. krav til udstyret, TV-operatørerne skal være certificerede mv.

Alt udført TV-inspektion bliver indberettet og samlet i en database, og al rapportering foregår digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser.

Pålidelige data

Hos DTVK ser formand for TV-inspektionsgruppen, Claus Vangsager, Lemvig Vand- og Spildevands tiltag med at kortlægge samt få overblik over hele ledningsnettets tilstand som helt essentielt.

Det handler om valide og præcise data, så man både har nøjagtig kortlægning og overblik over tilstanden af ledningsnettet.

For forsyningsselskaberne er det afgørende, at de har 100 procent valide data, som giver dem et samlet overblik over ledningsnettet, så de kan analysere og tage de fornødne forholdsregler. Endvidere kombineres de data med satellit-opmåling.

– I forbindelse med opmåling med GPS, som foretages i Lemvig, har TV-inspektionsdata fra DTVK plads til det i xml formatet. Det giver forsyningsselskaberne mulighed for at integrere data i deres lednings- og GIS-platforme, forklarer Claus Vangsager.

Han understreger at alle TV-inspektionsfirmaer under DTVK udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen. Fotomanualen er ejet af Dansk Vand- og Spildevandsforening(DANVA) og består af en række standarddefinitioner.


Original artikel publiceret af: Licitationen

Gå til original artikel: Thisted Kloakservice i intens jagt på lort i Limfjorden