Tv-inspektion i færøske fjelde

FKS Slamson vinder TV-inspektionsopgave for Thorshavn Kommune. De 13 kilometer TV-inspektion er et led i kommunens strategi om at kopiere modellen fra Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK).

Vurdering og kortlægning

– Der er ikke udført renovering siden ledninger blev lagt i tresserne, så hele essensen er, at Thorshavn Kommune nu vil kende tilstanden af deres kloaknet i forhold til DTVK klassificeringen, forklarer Henrik Tesgaard.

FKS Slamson udfører TV-inspektionen efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen, som så danner fundamentet for en tilstandsvurdering, hvor kloakrørene er delt op i et Funktionsindex fra 0-10.

Thorshavn Kommune foretager løbende TV-inspektion på Færøerne, men som det fungerer nu, bliver der ikke kørt efter fælles standarder. Det betyder, at man ikke har 100 procent valide data, som man har i Danmark.

– Det er ikke kun selve TV-inspektionen, der udføreres efter ensartede standarder. Vi giver også Thorshavn Kommune et indblik i, hvordan registreringen og indberetningen indsamles digitalt, så de altid har adgang til kortlægningen og tilstanden på ledningerne, forklarer Henrik Tesgaard.

Foto: En af Danmarks førende og ældste virksomheder inden for kloakservice, FKS Slamson, vinder TV-inspektionsopgave for Thorshavn Kommune. (Fotokilde: FKS Slamson)

Bud efter dansk model

Hos DTVK er man i fuld gang med at forberede et samlet internationalt koncept, hvor man både kan rådgive og sælge software. Det er nemlig ikke kun Færøerne der er interesserede i den danske DTVK-model.

Også Norge og Sverige er ifølge Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen under DTVK, ivrige efter at få en standardiseret tilgang til ledningsnettet.

– Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Færøerne var startskuddet til vores internationalisering, og vi er i øjeblikket også i tæt dialog med Norge og Sverige, siger Claus Vangsager.

Et vigtigt led i internationaliseringen er ifølge formanden, at udover selve opbygningen af DTVK, herunder kontrolinstansen, så har DTVK også et kæmpe forspring inden for software-løsninger.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet Dandas -TV, som er et program, der registrerer TV-inspektionen, mens DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS, så der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.

Håndteringen af de stigende regnvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa.

Formand Claus Vangsager, TV-inspektionsgruppen under DTVK

Der venter FKS Slamson en anderledes og noget barsk opgave i de færøske fjelde, når de om kort tid lander på Færøerne med tre biler og fem mand, der de kommende måneder skal udføre13 kilometer TV-inspektion på Færøerne. FKS Slamson vinder foran tre andre DTVK medlemsvirksomheder.

Ifølge salgschef hos FKS Slamson, Henrik Tesgaard, der har været på Færøerne og inspicere forholdene, så ligger ledningerne bl.a. placeret i naturlige kløfter i fjeldet, og rørene er derfor mere udsatte og der er større risiko for brud og skader. Samtidig kan brøndene mange steder i fjeldet være vanskelige at komme til.


Original artikel publiceret af: Maskinteknik

Gå til original artikel: Tv-inspektion i færøske fjeldeDårlige østers afslører fejl i kloaknettet

Det er formentlig fejltilslutninger i kloaknettet, der har resulteret i dårlige skaldyr, som i efteråret gjorde flere mennesker syge.

Omkring havnen i Lemvig by er der fundet urenset spildevand, som kan være årsagen til de virusbakterier fra kloakvandet, som ledes ud i Lem Vig i Limfjorden. Virusbakterier fra afføring som blandt andet har gjort en række mennesker syge efter indtagelse af østers fra Lem Vig.

Nu jagter Thisted Kloakservice kilden til forureningen med højteknologiske kameraer og udstyr i kloakkerne samtidig med, at de udfører kortlægning og tilstandsvurderinger af kloaknettet.

Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt.

Indehaver Bjarne Bloch, Thisted Kloakservice

– Via TV-inspektion har vi indtil nu fundet 19 fejlkoblinger på kloaknettet. Der er simpelthen koblet spildevand på regnvandsledningen eller omvendt. Blandt andet fandt vi en fejlkobling i en boligforening, så det siger sig selv, at det kan være en kilde til forureningen, forklarer Bjarne Bloch, indehaver af Thisted Kloakservice.

Kortlægning

Så snart Thisted Kloakservice finder fejlkoblinger, brud, huller eller andre uregelmæssigheder i kloaknettet, så rykker Lemvig Vand og Spildevand ud med mandskab og udstyr og får udbedret fejlene på ledningsnettet. Hvis fejlen er hos private, så henviser man til, at de hurtigst muligt får kontaktet en kloakmester.

– Vi er startet med at udføre TV-inspektion i bunden af Lemvig, som er det gamle område nede ved havnen, hvor ledningsnettet er fra tresserne og halvfjerdserne, og hvor der derfor er en større risiko for fejlkoblinger og generelle utætheder, forklarer Bjarne Bloch.

Det er ikke kun spildevands- og regnvandsledningerne, der bliver kørt igennem med TV. Også stikledningerne bliver undersøgt for fejl. Alle dæksler på brønde, stikledninger og skelbrønde måles ind via GPS, så Lemvig Vand og Spildevand har en nøjagtig kortlægning, når de skal renovere.

Foto: Fejl på kloaknettet lader til at have forurenet østers i Lem Vig, som siden har gjort mennesker syge. (Fotokilde: Colourbox)

Arbejde på hele kloaknettet

Thisted Kloakservice er medlem af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning(DTVK) og udfører blandt andet TV-inspektion med certificerede og professionelle TV-operatører. Derfor er de indkaldt til opgaven med at finde fejlkoblinger, kortlægge ledningsnettet samt inddele kloakledningerne i et skadesindeks.

Lemvig Vand og Spildevand har allerede separatkloakeret hele kloaknettet og er også via TV-inspektion i gang med at få fuldstændig styr på ledningsnettet, så de kan undgå akutte skader og derved blandt andet undgå flere lignende forureningssager.

– Vi er i fuld gang, men det tager selvfølgelig tid. Det er vigtigt for os, at vi udover en kortlægning af hele ledningsnettet også har styr på tilstanden af kloakkerne. Det betyder, at vi hele tiden kan planlægge renoveringen, og derved undgå de akutte skader, som typisk er de dyre skader, forklarer Lemvig Vand og Spildevands kloakmeter, Kim Maan.

Valide og præcise data

Hos DTVK ser formand for TV-inspektionsgruppen, Claus Vangsager, Lemvig Vand og Spildevands tiltag med at kortlægge samt få overblik over hele ledningsnettets tilstand som helt essentielt. Det handler om valide og præcise data, så man både har nøjagtig kortlægning og overblik over tilstanden af ledningsnettet.

For forsyningsselskaberne er det afgørende, at de har 100 procent valide data, som giver dem et samlet overblik over ledningsnettet, så de kan analysere og tage de fornødne forholdsregler. Endvidere kombineres de data med satellitopmåling.

– I forbindelse med opmåling med GPS, som foretages i Lemvig, har TV-inspektionsdata fra DTVK plads til det i xml-formatet. Det giver forsyningsselskaberne mulighed for at integrere data i deres lednings- og GIS-platforme, forklarer Claus Vangsager.


Original artikel publiceret af: Maskinteknik

Gå til original artikel: Dårlige østers afslører fejl i kloaknettet