Ny rottebekendtgørelse giver kommuner unik mulighed for at indhente kloakefterslæb.

Den nye rottebekendtgørelse, der påbyder private, regionale og statslige skoler, plejehjem, hospitaler m.fl. at få opsat rottespærre og samtidig tjekket kloakken via tv-inspektion, giver ifølge rådgiverfirmaet Rambøll og Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) en unik mulighed for at få dokumenteret tilstanden og kortlagt ledningsnettet. Et tiltag der kan være med til at spare kommunerne for milliarder i ekstraomkostninger i forbindelse med skader.

Det kommunale kloaknet har nemlig et kæmpe efterslæb, samtidig med, at der ikke er nogen kortlægning af kloakkerne og overblik over deres tilstand. Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, der er fri for rotter.

– Når kommunerne med den nye rottebekendtgørelse i hånden alligevel er i gang med at udføre TV-inspektion, så skal de gøre det rigtigt første gang og allokere de fornødne ressourcer. Det betyder, at den TV-inspektion der udføres, skal indberettes digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser, så det også automatisk kan overføres til for eksempel BBR-registret, forklarer formanden for Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK) Claus Vangsager i en pressemeddelelse.

Foto: En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ud af funktion i en periode, forklarer DTVK’s formand, Claus Vangsager (th.), der står sammen med en tv-inspektør. (Fotokilde: PR-foto)

Det almindelige er ikke nok

Ifølge formanden er det altså ikke nok bare at køre en almindelig TV-inspektion. Det skal være underlagt de samme standarder, som når DTVK firmaer udfører TV-inspektion for forsyningsselskaberne. Det er højt specialiserede firmaer og TV-operatører, som kører efter ensartede standarder.

– Hvis vi skal have samlet det digitale danmarkskort over ledningsnettet, og samtidig have styr på kommunernes efterslæb, så kræver det højt specialiserede TV-inspektionsfirmaer, der efter ensartede standarder deler kloakrørene ind et Funktionsindeks, forklarer Claus Vangsager.

Ved at inddele kloakrørene i et Funktionsindeks bliver der faktuelt klarhed over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år.

– En af de store fordele ved at planlægge er, at kommunale ejendomme undgår, at kloakker falder helt sammen. Hvis kloakkerne falder sammen, og der skal lægges nye rør og graves op, så bliver regningen for renoveringen markant dyrere og systemerne er sat helt ude af funktion i en periode, forklarer Claus Vangsager.

Foto: Med den nye bekendtgørelse skal kommunerne udføre TV-inspektion i kloakkerne ved de kommunale ejendomme for at tjekke tilstanden og samtidig sikre, at der er fri for rotter. (Fotokilde: PR-foto)

Præcise inspektioner

Også hos rådgiverfirmaet Rambøll understreger man, at renoveringen af kloakker jo sker med udgangspunkt i tv-inspektionen, som derved er hele fundamentet for det videre forløb i forbindelse med renoveringen.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at levere præcise inspektioner og efter ensartede standarder. Standarder som også de udførende entreprenører kræver, inden de påbegynder arbejdet.

– De dårlige kloakker forårsager endvidere hele tiden skader på de kommunale bygninger, og det giver også en række dyre følgeskader. Så jo hurtigere kommunerne kommer i gang med at tv-inspicere og udarbejde vedligeholdelsesplaner, jo flere penge sparer de på vedligeholdelseskontoen, siger Robin Larsen, projektchef hos Rambøll

Den seneste analyse fra DTVK i 2016 viste, at 2/3 af de kommunale kloakker over hele landet er i så dårlig stand, at hvis ikke kommunerne prioriterer vedligeholdelse, så kommer sammenfaldne kloakker til at koste skatteyderne langt flere penge end nødvendigt.


Original artikel publiceret af: Licitationen

Gå til original artikel: Tid til at indhente rotteefterslæb