Forsyningsselskab

DANVA er repræsenteret i DTVK Kontroludvalget. Herved afspejler de tekniske bestemmelser i DTVK også de krav der er i markedet.

DTVK er repræsenteret i DANVA Fotomanualgruppen samt i de tilhørende arbejdsgrupper ift. gældende vejledninger. Herved afspejler værktøjer til TV-inspektion de teknologiske muligheder.


” Vi bruger kun TV-inspektionsfirmaer, der er medlemmer af DTVK, fordi vi er sikre på kvaliteten og fordi data kan indlæses digitalt i XML formatet. “

Per Hallager, Projektchef i Vandcenter Syd


DTVK har eksisteret som kontrol af medlemmers TV-inspektion siden 1986.

DTVK har tæt samarbejde med TV-inspektionsgruppen i DI Dansk Byggeri. Derved er der en god fælles dialog om bl.a. bestilling af TV så det altid er muligt at indlæse valide xml filer til den aktuelle Forsynings database.

DANDAS

Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.

Dandas er udviklet i et omfattende samarbejde mellem vandselskaber, applikationshuse og rådgivere og har eksisteret siden 2004. Modellen opdateres løbende.

Det kræver en Dandaslicens at anvende produkter, der baserer sig på Dandas og tilhørende moduler.


DANVA, TV-inspektionsgruppen og DTVK har aftalt at udbygge det nuværende partnerskab med et fælles forum, der har til formål at samordne og erfaringsudveksle og derigennem koordinere de aktiviteter, som understøtter en sammenhængende Dansk TV-inspektionsmodel, der skal sikre en enkel, effektiv og professionel dokumentation af tv-inspektioner udført i Danmark, ved at leverer den højeste kvalitet af valide TV-inspektionsdata, kontrol og uddannelse.


Find alle medlems­firmaer her

Medlemsfirmaer