Tekniske konsulenter

De tekniske konsulenter er uvildige rådgivere, der er udpeget af kontroludvalget og rådgiver kontroludvalget i alle tekniske spørgsmål. De tekniske konsulenter fører den daglige kontrol med tv-inspektionsfirmaerne og kontrolordningens tekniske niveau.

Kontrol udføres ved løbende stikprøvekontrol.

Alle tekniske spørgsmål skal rettes direkte til den tekniske konsulent, og kontroludvalget orienteres om spørgsmål og svar.


De tekniske konsulenter er i øjeblikket:

Helle Holm Jørgensen

Tlf.: 30 89 16 88
E-mail: helleholmjorgensen@gmail.com

Maj-Britt Damgaard

Tlf.:
E-mail: majse.damgaard@gmail.com

Morten Steen Sørensen

Tlf.: 41 73 92 40
E-mail: morten.steen.soerensen@aalborg.dk

Peter Hjortdal

Tlf.: 29 20 87 41
E-mail: peterhjortdal@outlook.dk


Ønsker du at vide mere om DTVK?

Kontakt DTVK