Hvem er DTVK

I samarbejde med de relevante kundegrupper har TV-inspektionsgruppen oprettet en uvildig ekstern kvalitetskontrol på TV-inspektionsområdet.

Denne blev i 1986 stiftet af TV-inspektionsgruppen som ”Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning” (DTVK), der i dag er en landsdækkende frivillig kontrolordning.

Formålet med DTVK er at sikre, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling.

Kontrolordningen skal også sikre, at TV-inspektionsarbejder, som udføres af de firmaer, der er tilsluttet ordningen, gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med Fotomanualen, at XML er valide og DTVK’s tekniske bestemmelser.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram DTVK TVIG 1600 uai

Om medlemsfirmaer

Kontrolordningens medlemsfirmaer er firmaer der beskæftiger sig med TV-inspektionsarbejde.

Medlemsfirmaers udførelse af TV-inspektionsarbejder sker på baggrund af nøje fastlagt krav som er fastsat af DTVK. Herunder krav til firmaernes organisation, uddannelse, udstyr og egenkontrol. Således at firmaerne udfører TV-inspektion af høj kvalitet, og altid udnytter den sidste teknologiske udvikling.

Firmaer leverer en digital afrapportering, der kan gemmes i kundens datasystem.

Fordele ved at benytte firmaer tilknyttet DTVK

  • Kun uddannede TV-operatører udfører TV-inspektion
  • Certifikater fornyes hvert år
  • Minimumskrav til udstyr
  • Løbende efteruddannelse af TV-operatører mindst hvert 5. år
  • Løbende kontrol af firmaernes TV-produktion
  • Kunden får besked, hvis kontrollen afslører graverende fejl
  • Mulighed for forespørgsel vedrørende kvalitet
  • Mulighed for at klage over dårlig kvalitet
  • Medlemsfirmaer er velorganiserede
  • DTVK er en kontrolordning etableret i 1986

DANVA, TV-inspektionsgruppen og DTVK har aftalt at udbygge det nuværende partnerskab med et fælles forum, der har til formål at samordne og erfaringsudveksle og derigennem koordinere de aktiviteter, som understøtter en sammenhængende Dansk TV-inspektionsmodel, der skal sikre en enkel, effektiv og professionel dokumentation af tv-inspektioner udført i Danmark, ved at leverer den højeste kvalitet af valide TV-inspektionsdata, kontrol og uddannelse.


Ønsker du at blive medlem af DTVK?

Læs mere