Vedtægter

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning’s vedtægter af 10. marts 2017.