Kontroludvalget

Kontroludvalget består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 medlemmer udpeges blandt TV-inspektionsbranchens kunder og rådgivere, mens de 2 sidste medlemmer er repræsentanter for de tilsluttede firmaer.

Ønsker du mere information eller kontakt til kontroludvalget, kontakt venligst sekretariatet her:


Kontroludvalget består af følgende medlemmer:

Bo Laden

Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA).
FORMAND

Inge Faldager

Teknologisk Institut (TI).

Morten Aaby Nielsen

Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA).

Morten Helleskov

Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe.

Ove Kjærsgaard

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Vagn Knudsen

Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe.


Kontroludvalgets funktion

Kontroludvalget overvåger, at de tilsluttede virksomheder udfører arbejde i overensstemmelse med de krav der er formuleret i Tekniske Bestemmelser for DTVK. Kontroludvalget vurderer løbende disse krav og påpeger behov for revision af kravene. Endvidere påpeger kontroludvalget behov inden for det uddannelsesmæssige område for medarbejdere hos de tilsluttede virksomheder m.v.


Se alt aktuelt fra DTVK

Gå til aktuelt

Se alle artikler om DTVK her

Se artikler