Klagemulighed

Klager fra kunder (ikke medlemsfirmaer)

Enhver kunde kan indgive en klage over forhold, der vedrører kontrolordningen eller tv-inspektionsarbejde foretaget af et DTVK medlemsfirma.

Kontroludvalget kan beslutte sig for at aflægge et indklaget firma et eller flere ekstraordinære kontrolbesøg. Klagesager, der ønskes forelagt kontroludvalget, fremsendes til:

Morten Steen Sørensen
Tlf.: 41 73 92 40
E-mail: morten.steen.soerensen@aalborg.dk

Klager fra medlemsfirmaer

Medlemsfirmaer kan henvende sig til den respektive tekniske konsulent.

Find tekniske konsulenter her.


Ønsker du at vide mere om DTVK?

Kontakt DTVK

Find alle medlems­firmaer her

Medlemsfirmaer