Tekniske bestemmelser

Formålet med de tekniske bestemmelser er at fastlægge krav til DTVK’s medlemsfirmaer om deres udstyr, deres organisation og deres personale i forbindelse med udførelse af TV-inspektion, således at TV-inspektion sker på et højt fagligt niveau.

Tekniske bestemmelser revideres løbende af kontroludvalget.