Grunduddannelse 2024

Her kan du læse mere og tilmelde dig DTVK’s grunduddannelse 1/2024, der afvikles i perioden 28.-31. januar 2024. Med din deltagelse opnår du mulighed for at erhverve et DTVK-certifikat, der sikrer, at alle TV-inspektioner, som du fremadrettet udfører, vil blive stikprøvekontrolleret af DTVK. Dette er en kontrol, som de fleste forsyningsvirksomheder, entreprenører og forsikringsselskaber kræver, hvilket giver dig bedre muligheder for at foretage TV-inspektionsopgaver for disse kundegrupper.

Gå direkte til programGå direkte til tilmelding

HVAD FORVENTES DER AF MIG?

Du vil, inden vi starter, modtage Fotomanualen 2010, Fotomanualen 2017, TV-Håndbogen 2023 og DTVK’s tekniske bestemmelser. Det vil blive sendt til dig fra DTVK’s sekretariat. Grundbestanddelen i undervisningen er en generel gennemgang af Fotomanualen. Du skal derfor bruge dette materiale i undervisningen, og du kan se i programmet, hvornår der undervises i de enkelte dele af materialet.

Der vil også være opgaver, som du skal løse på din egen computer. Det forventes derfor, at du har en computer med på kurset (PC, tablet m.v.), som kan tilkobles internettet.

Bemærk også, at vi på førstedagen af grunduddannelsen undersøger, om du overholder kravene til sidemandsoplæring, hvilket betyder, at du skal have gået mindst 3 måneder som makker til en erfaren DTVK-operatør eller mindst udført TV-inspektion i et år i et firma, der ikke er medlem af DTVK. Du kan ikke blive TV-operatør, hvis du ikke overholder disse krav.

PRØVER OG TEST

Grunduddannelsens kursusdel afsluttes onsdag med en teoretisk prøve, hvor du bliver testet i bedømmelse af observationer i en TV-inspektion.

Udover denne teoretiske prøve vil du skulle bestå en praktisk prøve i marken. Denne praktiske prøve vil du blive indkaldt til inden for en måned, efter du har bestået den teoretiske prøve. Du får i den forbindelse selv mulighed for at beslutte, om du er klar til prøven, eller gerne vil udskyde den lidt, så du kan opnå lidt mere praktisk erfaring inden prøven. Du skal dog have påbegyndt din praktiske prøve senest 3 måneder efter grunduddannelsens start.

KURSUSLEDER

Hvis du får spørgsmål undervejs, kan du altid kontakte den gennemgående kursusleder, Bo Laden, som vil være til stede alle 4 dage på grunduddannelsen. Han vil være din garanti for, at den røde tråd sikres gennem hele kursusforløbet.

BO LADEN

Indehaver af Sytten.nu og formand for Kontroludvalget i DTVK
Telefon: 22 39 28 75
E-mail: bo.laden@sytten.nu

 

UNDERVISERNE

Hvis du har yderligere spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte de 4 DTVK-konsulenter, som underviser på grunduddannelsen. Det vil også være en af dem, der vil kontrollere dine TV-inspektioner efterfølgende.

Tekniske Konsulenter Helle Holm Joergensen

Helle Holm Jørgensen

Tlf.: 30 89 16 88
E-mail: helleholmjorgensen@gmail.com

Tekniske Konsulenter Maj Britt Damgaard

Maj-Britt Damgaard

Tlf.: 29 61 03 30
E-mail: majse.damgaard@gmail.com

Tekniske Konsulenter MortenSteenSorensen

Morten Steen Sørensen

Tlf.: 41 73 92 40
E-mail: morten.steen.soerensen@aalborg.dk

Tekniske Konsulenter Peter Hjortdal Grayscale

Peter Hjortdal

Tlf.: 29 20 87 41
E-mail: peterhjortdal@outlook.dk

SPØRGSMÅL

Hvis du har andre spørgsmål, eller har behov for at komme i kontakt med DTVK, kan du kontakte DTVK’s sekretariat ved Peter Hjortdal.

Peter kan træffes på telefon 2920 8741 eller via mail: peterhjortdal@outlook.dk.

Med venlig hilsen

DTVK

PROGRAM

Kursusleder: Bo Laden

 

Søndag, den 28. januar 2024

Underviser: Peter Hjortdal

10.00-12.00

Fotomanualen (FM) og TV-Håndbogen (TV-H)
Formål med og indhold i de to manualer, der er grundlaget for TV-inspektion udført under DTVK (FM, side 1-9 og TV-H, side 1-32)

12.00-13.00

Frokost

13.00-17.30

Fotomanualens rapporteringsskema
TV-inspektionens rapporteringsmetode og gennemgang af rapporteringsskemaets enkelte felter (FM, side 80-90 og TV-H, side 33-47)

18.00

Middag

 

Mandag, den 29. januar 2024

Underviser: Helle Holm Jørgensen

09.00-12.00

Fotomanualens rapporteringsskema
De resterende felter i rapporteringsskemaet: Kontinuert, urreference, type og bemærkning (FM, side 80-90 og TV-H, side 48-51)

Vand og de 2 første fysiske observationskategorier
Observation og registrering af Vand (VA), Revner/Brud (RB) og Overfladebeskadigelse (OB) (FM, side 10-19 og TV-H, side 52-60)

Fælles rapporteringsøvelse
Fælles gennemgang af en TV-inspektion

12.00-13.00

Frokost

13.00-17.30

De 4 sidste fysiske observationskategorier
Observation og registrering af Produktionsfejl (PF), Deformation (DE), Forskudt samling (FS) og Indhængende samlingsmateriale (IS) (FM, side 20-35 og TV-H, side 61-72)

Fælles rapporteringsøvelse
Fælles gennemgang af en TV-inspektion

18.00

Middag

Aften

Rapporteringsøvelse 1
Egen gennemgang af en TV-inspektion

 

Tirsdag, den 30. januar 2024

Undervisere: Morten Steen Sørensen og Maj-Britt Damgaard

09.00-12.00

De 5 driftsmæssige observationskategorier
Observation og registrering af Rødder (RØ), Indsivning (IN), Aflejring (AF), Belægning (BE) og Forhindring (FO) (FM, side 36-55 og TV-H, side 73-78)

12.00-13.00

Frokost

13.00-16.00

De 6 konstruktionsmæssige observationskategorier
Observation og registrering af Grenrør (GR), Påhugning (PH), Påboring (PB), Opskæring af stik (OS), Tilslutning med overgangsprofil (OP) og Overgang ved konstruktionsæn-dring (OK – både efter FM 2010 og FM 2015/2017) (FM, side 56-79 og TV-H, side 79-96)

16.00-17.30

Fælles rapporteringsøvelse
Fælles gennemgang af en TV-inspektion

Gennemgang af rapporteringsøvelse 1
Fælles gennemgang af den udførte aftenopgave

18.00

Middag

Aften

Rapporteringsøvelse 2
Egen gennemgang af en TV-inspektion

 

Onsdag, den 31. januar 2024

Underviser: Maj-Britt Damgaard

09.00-12.00

Sikkerhed
Forhold af væsentlig sikkerhedsmæssig karakter ved gennemførelse af en TV-inspektion (TV-H, side 113-118)

Ledningsregistrering og dataudveksling
Indblik i anvendelse af digitale dataværktøj, som DANDAS, XML-filer og Fysisk Indeks, samt i anvendelse af TV-inspektionens data ved ledningsregistrering og ledningsrenovering. (FM, side 91-102, TV-H, side 109-112)

De svære observationer
En sidste gennemgang af observationskategorierne: Revner/Brud (RB), Forskudt samling (FS), Påhugning (PH) og Overgang ved konstruktionsændring (OK).

Gennemgang af rapporteringsøvelse 2
Fælles gennemgang af den udførte aftenopgave

Fælles rapporteringsøvelser
Fælles gennemgang af to TV-inspektioner

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.00

DTVK og certifikatet
Kontrolordningens bestemmelser og retningslinjer samt regler omkring DTVK-operatørens certifikat (TV-H, side 97-102 samt DTVK’s tekniske bestemmelser)

14.00-16.00

Teoretisk Prøve
Teoretisk prøve aflægges og kontrolleres

TILMELDING

Ja tak, jeg vil gerne tilmeldes DTVK Grunddannelse 1/2024 den 28.-31. januar 2024.

 

  Firma *

  Adresse *

  Postnr. og by *

  Navn på kursist *

  E-mail *

  Besked